Přihlášení
Město Lošticenám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika00302945
Profily
CZ
Registrace
Město Loštice
nám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika
00302945
233296
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoLostice
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast Interní číslo
VZ0040801 P18V00135230 Místní komunikace I.etapa včetně likvidace dešťových vod lokalita K Pešti + smíšená stezka pro chodce a cyklisty Loštice-Žádlovice Město Loštice Neukončena 14.03.2018 10:00:00 43
VZ0037739 P18V00133505 Technická infrastruktura lokalita K Pešti, Loštice, plynovod a plynovodní přípojky Město Loštice Zadána 31.01.2018 11:00:00 42
VZ0037704 P18V00133474 Loštice-Žádlovice, chodník podél silnice III/37324 Město Loštice Zadána 31.01.2018 10:00:00 41
VZ0036452 P17V00132629 Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, Loštice Město Loštice Zadána 22.01.2018 13:30:00 38
VZ0036455 P17V00132631 Cyklostezka Loštice - Moravičany: část 1-Cyklostezka, část 2-Veřejné osvětlení, část 3-Veřejná zeleň Město Loštice Neukončena 22.01.2018 13:00:00 39
VZ0034744 P17V00131563 Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO Město Loštice Zadána 06.12.2017 10:00:00 37
VZ0033217 P17V00130511 Vybudování sběrného dvora ve městě Loštice Město Loštice Zadána 15.11.2017 11:00:00
VZ0030734 P17V00128730 Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635, část 1: cyklostezka a chodníky; část 2: veřejná zeleň; část 3: lávka Město Loštice Zadána 13.10.2017 09:30:00 34
VZ0025101 P17V00123093 Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635 - část SO 402: Rozvody VO Město Loštice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 12.06.2017 10:00:00 29
VZ0025116 P17V00123118 Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně změny osvětlovací soustavy na LED osvětlení, ulice Bezručova, Nová, Moravičanská a Sokolská, Loštice Město Loštice Zadána 12.06.2017 09:30:00 30
44 záznamů◄◄12345►►


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu