Přihlášení
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika46356967
Profily
CZ
Registrace
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika
46356967
222634
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilvhskh
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast Interní číslo
VZ0036947 P17V00132952 Kombinovaný čistící vůz 8m3 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Neukončena 18.01.2018 09:00:00
VZ0032394 P17V00129933 Kutná Hora ČOV - zpracování kalů Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 08.11.2017 10:00:00
VZ0031691 P17V00129413 Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba kanalizace Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 14.09.2017 10:00:00
VZ0030232 P17V00128370 „Vidice – splašková kanalizace“ Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 21.08.2017 10:00:00
VZ0030218 P17V00128361 „Tlaková kanalizace Vavřinec - napojení místních částí Žíšov a Chmeliště“ Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 21.08.2017 10:00:00
VZ0030160 P17V00128296 "Kanalizace a ČOV Onomyšl" (REG. Č. PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/16_042/0004748) a "Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš" (REG. Č. PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/16_043/0004749) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 11.08.2017 10:00:00
VZ0022325 P17V00120348 Nákladní automobil pro 18 000 kg III. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 04.04.2017 09:30:00
VZ0022339 P17V00120364 Rypadlo nakladač 4x4 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 04.04.2017 09:00:00
VZ0012966 P16V00111998 Obnova vodojemu Sukov, Kutná Hora - technologická část Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 12.09.2016 09:00:00 06.08.2016 15:00:00
VZ0014580 P16V00113444 Nákladní automobil pro 12 000 kg II. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 22.08.2016 09:00:00
94 záznamů◄◄12345678910►►


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9364:9365MV provozu