Přihlásit
Město Lošticenám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika00302945
Profily
CZ
Registrace
Město Loštice
nám. Míru 66/1, 78983 Loštice - Loštice, Česká republika
00302945
233296
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoLostice
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0065432 P19V00153042 Uveřejnění Smlouvy o dílo - Kanalizační přípojka pro kabiny pro sportovce v Lošticích Město Loštice Zadána 08.03.2019 12:00:00 52
VZ0065042 P19V00152735 Uveřejnění Smlouvy o dílo - Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Loštice Město Loštice Zadána 04.03.2019 13:00:00 51
VZ0061963 P19V00150460 Restaurování nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice Město Loštice Zadána 04.02.2019 11:00:00 49
VZ0060601 P18V00149561 Uveřejnění Smlouvy o dílo, včetně Dodatku č.1 - odstranění havárie -oprava teplovodu-zajištění přívodu teplé vody pro otopnou soustavu do MŠ Město Loštice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 12.12.2018 11:00:00 47
VZ0049550 P18V00141989 Výstavba RD Loštice "K Pešti" veřejné osvětlení Město Loštice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 11.07.2018 11:00:00 46
VZ0046123 P18V00139310 Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu SK Loštice Město Loštice Zadána 30.05.2018 09:30:00 45
VZ0040801 P18V00135230 Místní komunikace I.etapa včetně likvidace dešťových vod lokalita K Pešti + smíšená stezka pro chodce a cyklisty Loštice-Žádlovice Město Loštice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 14.03.2018 10:00:00 43
VZ0037739 P18V00133505 Technická infrastruktura lokalita K Pešti, Loštice, plynovod a plynovodní přípojky Město Loštice Zadána 31.01.2018 11:00:00 42
VZ0037704 P18V00133474 Loštice-Žádlovice, chodník podél silnice III/37324 Město Loštice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 31.01.2018 10:00:00 41
VZ0036452 P17V00132629 Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, Loštice Město Loštice Zadána 22.01.2018 13:30:00 38
53 záznamů◄◄123456►►


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu