Přihlásit
Obec MukařovPříčná 11, 251 62 Mukařov, Česká republika00240508
Profily
CZ
Registrace
Obec Mukařov
Příčná 11, 251 62 Mukařov, Česká republika
00240508
https://www.tenderarena.cz/profily/Mukarov
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-mukarov
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0078271 P19V00163487 Pronájem komunálního zametacího stroje a jeho příslušenství Obec Mukařov Zadána 17.10.2019 16:00:00
VZ0068255 P19V00155373 Pronájem přetlakové haly pro tělesnou přípravu ZŠ Mukařov Obec Mukařov Zadána 13.05.2019 14:00:00
VZ0081199 P19V00165751 Výstavba chodníku v obci Mukařov – etapa I Obec Mukařov Neukončena
VZ0078778 P19V00163933 Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2019 Obec Mukařov Zadána
VZ0075889 P19V00163940 Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby Mukařov, Srbín, Žernovka – domovní přípojky splaškové kanalizace Obec Mukařov Zadána
VZ0075886 P19V00163941 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu Mukařov, Srbín, Žernovka – splašková kanalizace a ČOV Obec Mukařov Zadána
VZ0075881 P19V00161593 Kulturní centrum Srbín č.p. 8 a revitalizace veřejného prostranství náves Srbín – projektové práce a související inženýrská činnost Obec Mukařov Zadána
VZ0069636 P19V00156496 Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu Základní školy Mukařov Obec Mukařov Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
8 záznamů


© 2013 - 2020Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.20-6-gb9c7f6fbV provozu