Přihlásit
Obec Dolní Podluží- 6, 40755 Dolní Podluží - Dolní Podluží, Česká republika00261271
Profily
CZ
Registrace
Obec Dolní Podluží
- 6, 40755 Dolní Podluží - Dolní Podluží, Česká republika
00261271
2187591
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecDolniPodluzi
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0064742 P19V00152471 Modernizace zařízení pro sběr a třídění BRKO a objemného odpadu v obci Dolní Podluží – výběr dodavatele Obec Dolní Podluží Zadána 26.02.2019 14:53:00
VZ0052325 P18V00144114 Dolní Podluží – chodník I. etapa Obec Dolní Podluží Zadána 24.08.2018 09:00:00
VZ0016771 P16V00115378 „NÁKUP UNIVERZÁLNÍHO NOSIČE KOMUNÁLNÍHO NÁŘADÍ V KATEGORII SS DO 3,5 TUNY“ Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 19.10.2016 15:00:00 06/2016
VZ0016348 P16V00114906 Výměna otvorových prvků v domě č. p. 371 v Dolním Podluží Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 10.10.2016 12:00:00 05/2016
VZ0015379 P16V00114086 „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Dolním Podluží“ Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 15.09.2016 12:00:00 04/2016
VZ0014240 P16V00113108 Pořízení techniky pro údržbu sportovního areálu v Dolním Podluží Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 16.08.2016 10:00:00 3/2016
VZ0013393 P16V00112365 Zajištění komplexního zpracování žádosti o poskytnutí dotace a studie proveditelnosti projektu „Stavební úpravy a oprava budov základní školy v Dolním Podluží č.p. 299 a 364“ do nejbližší výzvy IROP. Zajištění administrace Projektu v celém období jeho realizace, vč. doby udržitelnosti Projektu. Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 12.07.2016 13:00:00 2/2016
VZ0012042 P16V00111195 Vypracování PD a zajištění IČ a AD na stavební úpravy a opravu budovy ZŠ v Dolním Podluží čp. 299 a 364 Obec Dolní Podluží Zadána 31.05.2016 10:30:00 1/2016
VZ0005418 P15V00104878 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - DOLNÍ PODLUŽÍ Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 18.08.2015 13:00:00
1 P14V00023495 Zateplení a výměna výplní otvorů, Základní škola Dolní Podluží Obec Dolní Podluží Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 09.05.2014 12:00:00
21 záznamů◄◄123►►


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu