Přihlásit
Obec Záryby- 147, 27713 Záryby - Záryby, Česká republika00237361
Profily
CZ
Registrace
Obec Záryby
- 147, 27713 Záryby - Záryby, Česká republika
00237361
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecZaryby
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0059469 P18V00148875 „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 - 2020" Obec Záryby Neukončena 14.12.2018 13:00:00 0912/18/HMa
VZ0012213 P16V00111369 ČOV Záryby Obec Záryby Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 14.06.2016 13:00:00
VZ0001217 P14V00101081 Víceúčelové hřiště 15x28 v Zárybech Obec Záryby Zadána 26.09.2014 14:00:00
2037 P13V00017728 Obnova přirozených krajinných struktur Polabí, Katastr Záryby, Martinov Obec Záryby Zadána 03.01.2014 09:00:00
123 P11V00000043 """Mateřská škola a školní jídelna 1. etapa""" Obec Záryby Neevidováno 18.08.2011 09:00:00
VZ0024082 P18V00135828 Výměna střešní krytiny na budovách čp. 42 a 116 Obec Záryby Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
VZ0006781 P15V00106241 „Pořízení sběrných nádob a štěpkovače pro obec Záryby“ Obec Záryby Zadána
VZ0008856 P15V00108188 ČOV Záryby Obec Záryby Zrušena 23.03.2016 13:00:00
8 záznamů


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu