Přihlásit
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizaceKřečanská 630, 40777 Šluknov, Česká republika47274573
Profily
CZ
Registrace
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace
Křečanská 630, 40777 Šluknov, Česká republika
47274573
351930
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/domprosen/
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
1519 P15V00000002 Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 1.1.2016 do 31.12.2017 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Zadána 28.08.2015 00:00:00
1518 P15V00000001 Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období 1.1.2016 do 31.12.2017 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Zadána 28.08.2015 00:00:00
1521 P15V00000004 REKO komunikace, splaškové kanalizace, zřízení chodníčků I.etapa v areálu Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o., středisko Šluknov Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Zadána 08.07.2015 00:00:00
1520 P15V00000003 Oprava venkovních omítek - fasády na budově čp. 723 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 30.06.2015 00:00:00
VZ-9305/2019 P19V00154786 Oprava podlahových krytin na budově č.p. 573 (středisko Šluknov) Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Neukončena
VZ0008229 P15V00107581 Závěrkový list č. PL-20150828-231-12 - Závěrkový list plnící funkci smlouvy na dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh ( plyn - velkoodběr ) pro Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o., Křečanská 630, 407 77 Šluknov. Dodávka zemního plynu pro středisko DPS ul. Křečanská Šluknov a středisko DPS ul. Nemocniční, Krásná Lípa, od 1.1.2016 do 31.12.2017. Zadavel Krajský úřad Ústeckého Kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, pověřující zadavatel Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o., Křečanská 630, 407 77 Šluknov. Jedná se o centralizovaný nákup na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno, který proběhl dne 28.8.2015. Král Jiří, technik DPS Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Neevidováno 201
VZ0008228 P15V00107580 Závěrkový list č. EL-20150828-235-64 - Závěrkový list, který plní funkci smlouvy o dodávce el. energie pro Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o., Křečanská 630, 407 77 Šluknov na období 1.1.2016 - 31.12.2017. Jedná se o centralizovaný nákup energie, na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno, který proběhl dne 28.8.2015. Zadavatel Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, pověřující zadavatel Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o., Křečanská 630, 407 77 Šluknov. Dodávka pro 3 odběrná místa, 1 x středisko DPS Šluknov, 2x středisko DPS Krásná Lípa. Král Jiří, technik DPS Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Neevidováno 200
VZ0008215 P15V00107567 Smlouva o dílo na VZ malého rozsahu č. VZ-144/2015 - Smlouva o dílo uzavřená mezi objednavatelem a dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ-144/2015 s názvem "REKO komunikace, splaškové kanalizace, zřízení chodníčků I. etapa v areálu Domova pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o., středisko Šluknov". Dodavatel vybrán ze 4 uchazečů, kteří podali nabídku. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH. Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Neevidováno 185
VZ0008126 P15V00107478 VZ- 227/2013 Nákup vícemístného automobilu - smlouva - Zveřejnění smlouvy uzavřené s dodavatelem - vítězem na dodávku VZ malého rozsahu dle zákona o veř. zakázkách na plnění vyšší než 500 tis. Kč bez DPH. Smlouva naskenována. Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Neevidováno 86
1325 P15V15215212 test Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Zrušena 20.05.2015 00:00:00
10 záznamů


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu