Přihlásit
Obec ČečeliceVšetatská 41/1, 27732 Čečelice, Česká republika00236772
Profily
CZ
Registrace
Obec Čečelice
Všetatská 41/1, 27732 Čečelice, Česká republika
00236772
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obececeli/
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
1601 P15V00000003 ČOV a splašková kanalizace Čečelice II Obec Čečelice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 07.12.2015 13:30:00 525749
1297 P15V00000001 Oprava budovy základní školy v Čečelicích Obec Čečelice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 11.05.2015 00:00:00
853 P14V00000001 Oprava chodníků a vjezdů v ulici Konětopská Obec Čečelice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 13.08.2014 00:00:00
VZ0055205 P18V00147596 Rekonstrukce ulice Školní Obec Čečelice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
VZ0040378 P18V00147598 Zajištění TDI k akci ČOV a splašková kanalizace Čečelice Obec Čečelice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
VZ0022290 P17V00120513 Projektové a inženýrské práce - kanalizační přípojky Obec Čečelice Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
1475 P15V00000002 ČOV a splašková kanalizace Čečelice Obec Čečelice Zrušena 15.10.2015 00:00:00 514599
7 záznamů


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu