Přihlásit
Obec Oldřichov v Hájích- 151, 46331 Oldřichov v Hájích - Oldřichov v Hájích, Česká republika00481483
Profily
CZ
Registrace
Obec Oldřichov v Hájích
- 151, 46331 Oldřichov v Hájích - Oldřichov v Hájích, Česká republika
00481483
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilobecoldrichovvhajich
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0054012 P18V00145261 Dodavatel služeb-zajištění zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích Obec Oldřichov v Hájích Neukončena 27.09.2018 14:00:00
VZ0051355 P18V00143371 Rekonstrukce mostu přes Malou Jeřici Obec Oldřichov v Hájích Zadána 24.08.2018 12:00:00
VZ0052601 P18V00144300 Náves Oldřichov v Hájích -S01 altán Obec Oldřichov v Hájích Neukončena 24.08.2018 10:00:00
VZ0001280 P14V00101089 Vodovod Oldřichov v Hájích - dostavba Obec Oldřichov v Hájích Zadána 01.12.2014 10:00:00
VZ0001110 P14V00100923 Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací-Oldřichov v Hájích Obec Oldřichov v Hájích Neukončena 24.11.2014 11:00:00
12012 P12V00005668 Technický dozor investora-kotelna pro výrobu tepla z biomasy Obec Oldřichov v Hájích Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 05.06.2012 12:00:00
VZ0066114 P19V00153545 Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba (objekt IO05,IO05.1,IO05.2 IO10) Obec Oldřichov v Hájích Neukončena
VZ0065967 P19V00153443 Revitalizace brownfieldu bývalé panelárny v Oldřichově v Hájích-etapa A-konkrétně část SO 302-Splašková kanalizace -úsek od šachty Š9 po šachtu Š12 Obec Oldřichov v Hájích Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
VZ0047060 P18V00140020 Smlouva o dílo AC Ke školce Obec Oldřichov v Hájích Neukončena
VZ0044479 P18V00138041 Dětské hřiště u OÚ a Dětské hřiště na Pilách Obec Oldřichov v Hájích Neukončena
16 záznamů◄◄12►►


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu