Přihlásit
obec Heřmaň- 101, 39811 Heřmaň, Česká republika00249653
Profily
CZ
Registrace
obec Heřmaň
- 101, 39811 Heřmaň, Česká republika
00249653
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obeherman/
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0079842 P19V00164678 „KOMUNITNÍ CENTRUM HEŘMAŇ“ obec Heřmaň Zadána 15.11.2019 12:00:00
VZ0027618 P17V00125967 Rekonstrukce komunikace Heřmaň - Piklovna - po živelných pohromách v roce 2016 obec Heřmaň Neukončena 16.06.2017 10:00:00
1147 P15V20150201 Rekonstrukce MK po povodních v roce 2013 v k.ú. Heřmaň obec Heřmaň Neukončena 19.01.2015 00:00:00
VZ0054162 P18V00145382 „Výstavba a rekonstrukce úpravny vody z důvodu zlepšení kvality a množství pitné vody v obci Heřmaň“ obec Heřmaň Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
1453 P15V04082015 Snížení energetické náročnosti a ekologizace objektu čp. 30 v obci Heřmaň obec Heřmaň Zadána
VZ0054838 P18V00145869 „Komunitní centrum Heřmaň“ CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002398 obec Heřmaň Zrušena 12.10.2018 10:00:00
6 záznamů


© 2013 - 2020Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.22-30-g50e92ab0V provozu