Přihlásit
Obec Nebahovy- 38, 38401 Nebahovy, Česká republika00250597
Profily
CZ
Registrace
Obec Nebahovy
- 38, 38401 Nebahovy, Česká republika
00250597
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obenebaho/
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0051017 P18V00143142 Účelová komunikace na pozemku p.č. 799/8 a sjezd na silnici III/12259 - k.ú. Nebahovy - zveřejnění smlouvy o dílo Obec Nebahovy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 28.03.2018 16:00:00 12018
1391 P15V00000001 Svážíme bioodpad z obce Nebahovy Obec Nebahovy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 20.07.2015 00:00:00
VZ0075332 P19V00161117 Oprava místní komunikace na pozemku p.č. 491/2 v k.ú. Jelemek v obci Nebahovy Obec Nebahovy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
VZ0073006 P19V00159256 Sportovní zázemí-hřiště Nebahovy Obec Nebahovy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
VZ0008242 P15V00107594 SOD na akci "TV Trávníky v Nebahovech - severní část" - zveřejnění uzavřené smlouvy o dílo Obec Nebahovy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 215
1595 P15V00000001 ZTV Trávníky v Nebahovech - severní část Obec Nebahovy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
6 záznamů


© 2013 - 2020Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.21-6-g974a7482V provozu