Přihlášení
Obec Stachy- 200, 38473 Stachy - Stachy, Česká republika00250678
Profily
CZ
Registrace
Obec Stachy
- 200, 38473 Stachy - Stachy, Česká republika
00250678
1
https://www.tenderarena.cz/profily/stachy
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast Interní číslo
VZ0015357 P16V00114067 Stachy - kanalizace, ČOV a vodovod Obec Stachy Neukončena 10.10.2016 09:00:00
VZ0004619 P15V00104087 Rekonstrukce místní komunikace „U Müllerů“ a „Chodník a opěrná zeď Stachy, Jirkalov“ Obec Stachy Zadána 10.07.2015 09:00:00
VZ0003364 P15V00102997 „Zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby Obec Stachy Zadána 06.05.2015 16:00:00
VZ0000575 P14V00100501 Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska Stachy Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 24.09.2014 13:00:00
VZ0000560 P14V00100484 ČISTÉ STACHY Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 23.09.2014 13:50:00
VZ0001073 P14V00100904 „Nákup kompostérů a štěpkovače pro obec Stachy“ Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 01.09.2014 10:00:00
12014 P14V00020209 Oprava místních komunikací po živelné události Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 03.04.2014 09:00:00 1/2014
20134 P13V00009052 „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Stachy“ Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 06.09.2013 13:00:00
2013001 P13V00000454 Stachy – oprava MK v Úbislavi po živelní události Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 06.02.2013 13:00:00
42012 P12V00002766 Stavební úpravy budovy čp. 206 Stachy Obec Stachy Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 07.11.2012 12:00:00
15 záznamů◄◄12►►


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 8717V provozu