Přihlásit
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika46356967
Profily
CZ
Registrace
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika
46356967
222634
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilvhskh
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0053371 P18V00144850 Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora - I., II. III., IV. část a Vodovod Chlístovice - Žandov Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Neukončena 12.11.2018 09:00:00 24.09.2018 10:00:00
VZ0046182 P18V00139348 Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení Obce Onomyšl, včetně místních částí Křečovice, Miletín, Rozkoš, výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 20.04.2018 14:00:00
VZ0045107 P18V00138552 Vlkaneč, lokalita u Kovářáku, novostavba vodovodu a kanalizace Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 15.03.2018 14:00:00
VZ0037395 P18V00133352 Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 05.03.2018 08:00:00 29.01.2018 12:00:00
VZ0041969 P18V00136099 Přeložka vodovodu a kanalizace Sázava, ul. Revoluční a splašková kanalizace a vodovod v lokalitě Za střediskem, Sázava Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 15.02.2018 15:00:00
VZ0035395 P17V00131991 Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 31.01.2018 10:00:00 20.12.2017 12:00:00
VZ0036947 P17V00132952 Kombinovaný čistící vůz 8m3 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 18.01.2018 09:00:00
VZ0032394 P17V00129933 Kutná Hora ČOV - zpracování kalů Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 08.11.2017 10:00:00
VZ0031691 P17V00129413 Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba kanalizace Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 14.09.2017 10:00:00
VZ0030232 P17V00128370 „Vidice – splašková kanalizace“ Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 21.08.2017 10:00:00
108 záznamů◄◄12345678910►►


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.8-5-gcd95b977V provozu