Přihlásit
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika46356967
Profily
CZ
Registrace
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora - Žižkov, Česká republika
46356967
222634
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilvhskh
Profil zadavatele
ZakazkyNaProfiluZadavatele

Základní
Rozšířené
Ceny

«
»

ID Systémové číslo Název Zadavatel Fáze veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídek na profilu ▼ Lhůta pro doručení žádosti o účast na profilu Interní číslo
VZ0055390 P18V00146231 Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Uhlířské Janovice Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Neukončena 06.03.2019 09:30:00 18.10.2018 12:00:00
VZ0055176 P18V00146087 Tlaková kanalizace Krchleby, Žáky - odvedení na ČOV Čáslav Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Neukončena 06.03.2019 09:00:00 17.10.2018 12:00:00
VZ0053371 P18V00144850 Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora - I., II. III., IV. část a Vodovod Chlístovice - Žandov Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 21.12.2018 09:00:00 24.09.2018 10:00:00
VZ0058832 P18V00148469 VHS Vrchlice, areál U Sv. Trojice, zámečnická dílna, přístavba sociálního zázemí a kotelny Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 04.09.2018 10:00:00
VZ0046182 P18V00139348 Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení Obce Onomyšl, včetně místních částí Křečovice, Miletín, Rozkoš, výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 20.04.2018 14:00:00
VZ0045107 P18V00138552 Vlkaneč, lokalita u Kovářáku, novostavba vodovodu a kanalizace Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 15.03.2018 14:00:00
VZ0037395 P18V00133352 Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 05.03.2018 08:00:00 29.01.2018 12:00:00
VZ0041969 P18V00136099 Přeložka vodovodu a kanalizace Sázava, ul. Revoluční a splašková kanalizace a vodovod v lokalitě Za střediskem, Sázava Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 15.02.2018 15:00:00
VZ0035395 P17V00131991 Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zadána 31.01.2018 10:00:00 20.12.2017 12:00:00
VZ0036947 P17V00132952 Kombinovaný čistící vůz 8m3 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 18.01.2018 09:00:00
118 záznamů◄◄12345678910►►


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu