Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0047222: Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem
Základní údaje
Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánemPředmětem jsou stavebně montážní práce spočívající v rekonstrukci konstrukcí krovů VMO. Konkrétně se jedná o rekonstrukci krovů východního křídla, západního křídla, severního křídla, kostela, pultové střechy přiléhající ke kostelu a rekonstrukce krovu nad recepcí, včetně oprav jednotlivých říms po křídlech. Na severním křídle a kostele se střešní krytina vymění za novou keramickou. Na západním a východním křídle a nad recepcí se stávající betonová krytina sejme očistí a vrátí zpět. Měděná krytina na pultové střeše přiléhající ke kostelu bude vyměněna za novou. Předmětem plnění jsou i opravy venkovních omítek fasád včetně nových nátěrů. Na kostele se provede repase venkovních dveří a provedou se restaurátorské práce na kamenických prvcích. Stavebně montážní práce proběhnou v hlavních profesích tesařských, klempířských, pokrývačských, natěračských a stavebních úprav povrchů. VZ0047222P18V00140165 38729Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)22.05.201826 223 496,31 Kč s DPH, 21 672 311 Kč bez DPH, 4 551 185,31 Kč hodnota DPH18.10.201822.05.2018NeNe
Další údaje
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:01
Kontaktní osoba
Ing. Jaromír Zikmundzaměstnanec+420 585 508 526j.zikmund@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26856026
STAVARIA NEO s.r.o.
CZ
25835661
H & B delta, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
42613809 Mgr.A.Josef Petr Česká republika STAVARIA NEO s.r.o. 26856026
1 záznam


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu