Přihlášení
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0048556: „Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole (VOŠ a SPŠ elektrotechnická - Olomouc, Božetěchova 3)“ - zajištění konektivity školy
Základní údaje
„Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole (VOŠ a SPŠ elektrotechnická - Olomouc, Božetěchova 3)“ - zajištění konektivity školyPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka včetně instalace HW a SW pro zajištění konektivity školy podle vypracovaného soupisu dodávky a Specifických pravidel Integrovaného regionálního operačního programu (Příloha č. 5), v areálu školy - Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Božetěchova 3, 779 00 Olomouc. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika a aplikačního specialisty) hradí vybraný dodavatel. VZ0048556P18V00141143 9/2018DodávkyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.06.201807.06.2018NeNe
Další údaje
26.06.2018 09:0026.06.2018 09:01
Kontaktní osoba
Ing. Martina Jurečkovám.jureckova@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-2-g779befaaV provozu