Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0039060: COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce
Základní údaje
COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební prácePředmětem řešení je budova dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb. Jedná se o historický objekt složený z několika různě starých přístaveb a nástaveb. Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy, nová trafostanice a přístavba výtahu. Budova dílen odborného výcviku je stavba o rozměrech cca 23x73 m. Stávající stavba má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Projekt řeší částečně 1.np, celé 2.np a převážnou část 3.np. Hlavním cílem projektu je zrekonstruovat, zmodernizovat budovu dílen a vytvořit tak nové, moderní, plně funkční výukové prostory k vytvoření podmínek pro vznik a dlouhodobé udržení centra odborné výuky v uměleckoprůmyslových oborech sklářství, zlatnictví a bižuterní výroba, výroba bižuterie a dekorativních předmětů. V souvislosti s těmito stavebních úpravami, bude celá budova zpřístupněna osobám se sníženou schopností pohybu vybudováním výtahu bezbariérově přístupného ze dvora. Výtah bude zpřístupňovat všechna podlaží (v rámci tohoto projektu budou provedeny stanice v 1.pp,1.np, 2np. a 3np. Ve 4np. a 1. pp (ve směru do budovy) bude provedena příprava na zřízení stanice. Dále bude na každém podlaží zřízeno sociální zařízení pro vozíčkáře. V každé dílně budou 2 pracovní místa přizpůsobené pro odborné vzdělávání vozíčkářů. Dále dojde k odstranění nesourodých stavebních prvků, které byly v průběhu věků vnášeny do budovy. Budou odstraněny různé provizorní dřevěné stěny, skleněné stěny z profilovaného skla, dveřní výplně, které jsou dožilé. Historicky cenné prvky budou zachovány a rekonstruovány. Je snaha vrátit do budovy některé prvky charakteristické pro dobu vzniku stavby, jako například provedení podlah z litého teraca na chodbách, položení napodobeniny historické dlažby na podestách schodišť. Budova dílen bude zbavena temných chodeb, které budou prosvětleny skleněnými stěnami. Zároveň tak dojde k vizuálnímu propojení jednotlivých dílen a kabinetů. Dílny jsou koncipovány, tak aby splňovaly současné požadavky kladené na odborné vzdělávání. Jedná se propojení moderních technologií s příjemným prostředím. V pravé části 1.np bude umístěna zcela nová technologie na odlévání do vosku a odstředivé lití. Tyto technologie vyžadují další přípravné a následné procesy. Tyto technologie budou umístěny do prostor, které jsou v současnosti bez využití. Dále do tohoto patra bude umístěn 3D tisk, sociální zázemí žáků včetně sprch, technické místnosti silnoproudu a slaboproudu. Do 2.np jsou soustředěny zlatnické dílny, dílny pro výrobu kovové bižuterie, prostory pro měkké a tvrdé pájení. U každé dílny je technické pracoviště mistra. Dále jsou tu sociální zázemí žáků a mistrů. V levé části budovy je kabinet mistrů s přilehlým sociálním zázemím a čajovou kuchyňkou. Denní místnost žáků je situována do bezprostřední blízkosti kabinetu mistrů, aby byl zabezpečen dohled nad činností žáků o svačinových přestávkách a případných volných hodinách. Kancelář vedoucího učitele odborného výcviku je umístěna do strategické polohy přímo naproti hlavnímu schodišti. Ve 3.np jsou umístěny výukové prostory sklářů-foukačů technického skla a sklářů-figurkářů. V těsné návaznosti jsou technická pracoviště vyučujících. Další dílny náleží bižuterní tvorbě. S tím souvisí výuková dílna keramiky a dílna smaltu. Dále jsou tu sociální zázemí žáků a mistrů. Ve všech podlažích vznikne nová chodba, zajišťující přístup k výtahu. Dílny budou vybaveny velmi specifickými zařízeními, které jsou potřeba pro odbornou výuku sklářských, zlatnický a bižuterních oborů. Podrobněji v části Technologická zařízení. Vybavení dílen není součástí tohoto výběrového řízení. Kromě speciálních strojů a zařízení bude každá dílna vybavena školní tabulí a projektorem s promítacím plátnem. V rámci stavebních úprav budovy dílen vznikl požadavek na navýšení příkonu, který nebylo možné splnit ze stávajícího rozvodu nn. Proto je nutné vybudování nové Trafostanice, a to ve dvoře objektu v části objektu garáží. VZ0039060P18V00134028 ZZVZ/0165/17Stavební práceOtevřené řízeníPodlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)23.01.201823.01.2018NeNe
Další údaje
16.04.2018 09:0016.04.2018 09:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 788hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu