Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0031455: COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce
Základní údaje
COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební prácePředmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání zemědělství při SŠHL ve Frýdlantu a to dostavba odborné dílny se zázemím a realizace odstavné plochy pro zemědělskou techniku a ostatní stroje potřebné k odborné výuce. Detailní provozní a dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace - situačních výkresů a stavebních výkresů záměru-projektu. Dispoziční řešení plně odpovídá potřebám školy, které byly stanoveny v rámci investičního záměru. Provozně je nový objekt propojený se dvěma stávajícími objekty dílen na úrovni 1.nadzemního podlaží - z každé dílny jedny dveře do prostoru chodeb (spojovacích "krčků") navržených v rámci nového objektu. Nový objekt je "rozdělený" do dvou nadzemních podlaží - obecně lze rozdělit provozy na "těžké" provozy (strojní dílny, kovárna, sklad) umístěné logicky v 1.nadzemním podlaží a "lehké" provozy (ruko-dílny, školící místnost-učebna, šatny včetně zázemí) umístěné v patře, tj. ve 2. nadzemním podlaží. V 1.nadzemním podlaží se tedy jedná o prostory dílen (určené pro montáž / demontáž "těžkých" strojních součástí), které jsou s vnějším prostorem propojeny velkými "průjezdnými" vraty. Dílny jsou doplněny kovárnou a skladem hutního materiálu. Technické prostory 1.n.p. doplňuje hygienické zázemí pro žáky, dvojice šaten pro osoby se sníženou schopností pohybu a zázemí pro vedoucí odborného výcviku. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy tři ruko-dílny, učebna (školící místnost), čtyři šatny včetně hygienických zázemí a zázemí (kabinet) pro vedoucí odborného výcviku. Obě podlaží jsou vzájemně propojena čtyř-ramenným schodištěm a výtahem. Odstavná plocha uvnitř školního areálu je navržena na p.č. 3097/4. Odstavná plocha bude sloužit k manévrování a odstavení servisního vozidla – předpokládá se nákladní automobil 12t. Tvar plochy bude obdélníkový o rozměrech 16,50 x 12,30 m. V rámci přípravy pro osazení budoucího přístřešku budou pod deskou připraveny základy s kotvením pro sloupy přístřešku. VZ0031455P17V00129440 ZZVZ/0121/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)05.10.201705.10.2017NeNe
Další údaje
27.10.2017 12:0027.10.2017 12:00
Kontaktní osoba
Bc. Luboš Tomíčeklubos.tomicek@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-39-g29ed59dV provozu