Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0030753: COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – stavební práce
Základní údaje
COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – stavební prácePředmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky (COV) ve stávající dvoupodlažní budově. V rámci vybudování COV bude provedena nástavba 3.NP s technickým podlažím nad 3.NP spolu s nově navrženým evakuačním výtahem a zbudováním venkovní přístupové rampy, které umožní bezbariérový provoz v celém objektu a dále provedeny následující práce: 1.PP a 1.NP se rekonstrukce dotkne pouze v souvislosti s nutnými stavebními úpravami, tj. v souvislosti s vybudováním evakuačního výtahu a s požárně bezpečnostním řešením celé budovy. V 1.PP bude vybudována šachta evakuačního výtahu s prostorem pro jeho spodní dojezd a se vstupním portálem. Dále bude vybudována technická místnost, pro umístění přívodní jednotky s ventilátorovou komorou pro nucené větrání chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“) typu B, tj. schodiště a evakuačního výtahu. Chráněná úniková cesta bude vybudována umístěním dvou dělících protipožárních příček na chodbě v suterénu. V této souvislosti je třeba rovněž vyměnit dveře ze 1.PP na terén za ven otvíravé. Úpravy v 1.NP rovněž souvisejí s umístěním evakuačního výtahu a s vybudováním CHÚC typu B. Bude vybudována nová výtahová šachta se vstupním portálem. Nově vzniklý prostor za výtahovou šachtou bude využit pro rozvody VZT a pro záložní zdroj. Na chodbě budou vybudovány dvě dělící protipožární příčky. V rámci 2.NP dojde ke změnám vyvolanými umístěním evakuačního výtahu, zřízením nové posluchárny, s tím související úpravou sociálních zařízení a kvůli tomu přesunem serverovny. To způsobí přesun některých místností, jednak v rámci 2.NP, ale i do 3.NP. V zásadě se ovšem provozní řešení nemění. V nově navržené nástavbě 3.NP bude umístěno 5 nových učeben, 2 kabinety, serverovna, výtahová šachta, sociální zařízení. Severní část podlaží pak zabírá posluchárna, která je přes dvě podlaží. Ve střední převýšené části nad chodbou 3.NP jsou pak umístěny strojovny VZT s jejich rozvody. Ve stavbě není navržena žádná výroba. VZ0030753P17V00128763 ZZVZ/0106/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)19.09.201745 189 718,97 Kč s DPH, 37 346 875,18 Kč bez DPH, 7 842 843,79 Kč hodnota DPH27.12.201719.09.2017NeNe
Další údaje
31.10.2017 10:0031.10.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Vladimíra Semerádová+420 485 226 616+420 778 543 227vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
47781874
První podještědská stavební spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-39-g29ed59dV provozu