Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0037206: Technické vzdělávání – VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí
Základní údaje
Technické vzdělávání – VOŠ obalové techniky a SŠ ŠtětíVeřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 částí s názvem: 1. část: Vybavení 2. část: Stroje přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Předmět plnění jednotlivých částí zakázky: 1. část: Vybavení Předmětem plnění této části zakázky je dodávka vybavení pro studentské pracoviště Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školu, Štětí, p.o., Kostelní 134, 411 08 Štětí. Jedná se o dodávku zásuvek 230 V, DC zdrojů, centrálních vypínačů, jištění, proudových chráničů, multimetr digitální, replikátor USB, RLC dekád, policových skříňí, LED svítidel, polic aj. Dodávky budou sloužit k výuce studentů. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2.1 – „Soupis dodávek – Vybavení“ zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Pokud je v této zadávací dokumentaci, nebo v podrobné specifikaci použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. 2. část: Stroje Předmětem plnění této části zakázky je dodávka strojů pro učebnu truhlárna a učebnu řídících systémů a robotiky Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, p.o., Kostelní 134, 411 08 Štětí. Jedná se o následující stroje: formátovací pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka, vrtací dlabačka, tvarová bruska, pásová bruska, egalizační bruska, kolíkovací stroj, odsávání (A,B a C), CNC frézka, výukový set výrobní linky, frézka na výrobu DPS s příslušenstvím, robotická ruka atd. Dodávky budou sloužit k výuce studentů. Podrobná specifikace strojů včetně jejich popisu, technických parametrů, usazení na místo a požadovaných počtů kusů (dále jen „podrobná specifikace strojů“) pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2.2 – „Soupis dodávek - Stroje“ zadávací dokumentace. Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava, připojení přístrojů nebo příslušenství, které to vyžadují a základní proškolení obsluhy týkající používání přístrojů nebo příslušenství. VZ0037206P17V00133206 VZ-SPRP-50/INV/2017DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)27.12.20174 975 430,46 Kč s DPH, 4 111 926 Kč bez DPH, 863 504,46 Kč hodnota DPH29.12.2017NeNe
Další údaje
12.02.2018 10:0012.02.2018 10:00Vybavení1Zadáno1 412 374,92 Kč s DPH, 1 167 252 Kč bez DPH, 245 122,92 Kč hodnota DPH07.06.2018539171112.02.2018 10:0012.02.2018 10:00Stroje2Zadáno3 563 055,54 Kč s DPH, 2 944 674 Kč bez DPH, 618 381,54 Kč hodnota DPH07.06.2018539111112.02.2018 10:0012.02.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Iva Mrkvanová+420 475 657 324mrkvanova.i@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Část zakázky
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
27731553
FELDER Group CZ s.r.o.
CZ
3 563 055,54 Kč s DPH, 2 944 674 Kč bez DPH, 618 381,54 Kč hodnota DPH
2. Stroje
Ne
Ne
Ne
28723767
Epimex dřevostroje s.r.o.
CZ
3 760 856,66 Kč s DPH, 3 108 146 Kč bez DPH, 652 710,66 Kč hodnota DPH
2. Stroje
Ne
Ne
Ne
04434374
Diametral a.s.
CZ
1 412 374,92 Kč s DPH, 1 167 252 Kč bez DPH, 245 122,92 Kč hodnota DPH
1. Vybavení
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Část zakázky
04434374
Diametral a.s.
CZ
1. Vybavení
27731553
FELDER Group CZ s.r.o.
CZ
2. Stroje
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-18-g3bc71088V provozu