Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0028423: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže
Základní údaje
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládežePředmětem stavby je zajištění odtoku splaškových vod z areálu internátu VSŠ a SŠ v Novém Boru v souladu s ČSN. Splašková kanalizační přípojka je řešena jako gravitační kanalizace. Napojení stavby splaškové kanalizační přípojky z potrubí KTH 250 mm a 200 mm v Novém Boru bude útesem do dna stávající kanalizační Šachty Šst ve staničení 0,0 km na trase stávající kanalizace v areálu internátu. Napojení je situováno z části v nezpevněné travnaté ploše a z části v chodníku s betonovým povrchem. Ve staničení 0,069 km bude kanalizační přípojka ukončena novou - rekonstruovanou kanalizační šachtou Š4 situovanou v nezpevněném travnatém povrchu v areálu internátu. Stavba bude pokračovat napojením potrubí KTH 250 mm v nové kanalizační šachtě Š2 ve staničení 0,0 km. Ve staničení 0,066 km bude kanalizační přípojka ukončena napojením PVC 160 mm u stávající kanalizační šachty Š u objektu č.p. 456. Napojení je situováno v nezpevněné travnaté ploše v areálu internátu. Na trase budou propojeny potrubím KTH 200 mm stávající ležaté svody z objektu č.p. 635 a to do nové splaškové kanalizační přípojky KTH 250 mm. Potrubí kameninové KTH 250 mm a KTH 200 mm bude pokládáno do otevřené rýhy hloubky cca od 1,3 do 2,9 m do pískového lože s pískovým obsypem. Bude-li ve výkopu nalezena navážka nevhodná pro zásyp rýhy, bude odvezena na skládku, ale skutečnost bude případně zjištěna až při stavbě. Přebytečný výkopek bude využit k úpravám terénu v areálu internátu nebo odvezen na skládku. Povrchy budou opraveny do původního stavu v pruhu šíře 2,0 metry a to podle č.v. 9 - situace opravy povrchů. V asfaltobetonovém krytu vnitroareálové komunikace bude oprava s podkladem ze štěrkodrti 250 mm a vrstvou ABS = 40 mm a ABH = 60 mm a se zámkem 400 mm za říznutým na každou stranu podle č. v. 6 - příčné profily potrubí KTH. Vyřezaný AB kryt může být po přetavení na agregátu BAGELA použit na podkladní živici (asfaltový beton hrubozmný). VZ0028423P17V00126955 VZMR/0098/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)09.08.20171 189 896,79 Kč s DPH, 983 385,78 Kč bez DPH, 206 511,01 Kč hodnota DPH09.08.2017NeNe
Další údaje
29.08.2017 09:30
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
41326687
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.4-5-gf6d0dbffV provozu