Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0028450: Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa
Základní údaje
Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká LípaPředmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy. Pro snížení tepelných ztrát je navrženo několik opatření. Obvodové stěny ze strany dvora budou zatepleny přidáním minerální izolace tl. 200mm, strop průjezdu bude zateplen stejným materiálem o tl. 200mm. Vnější omítka bude tenkovrstvá s fotokatalickým efektem. Zateplení suterénní stěny a základových konstrukcí bude provedeno izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl.200mm do hloubky 800mm pod úroveň terénu, nadzemní sokl bude zateplen difúzně otevřenými izolačními deskami z expandovaného polystyrenu EPS tl.200mm a proběhne do výšky min. 400mm nad úroveň terénu. Bude provedena i nová hydroizolace, odvodnění a funkce drenáže. V rámci zateplení objektu budou provedeny nové špalety oken a následně provedeno nové s řádným zatažením izolačního materiálu k rámu oken. Bude odstraněna i část zdiva a nahrazena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100mm. Dále dojde k zateplení stropu nad 3.NP foukanou minerální izolací min. tl. 240mm. Budou provedeny nové špalety oken na uliční fasádě. Uvažuje se s provedením svislých špalet a nadpraží oken, lokálními opravami fasády a celkovým zcelujícím nátěru. Strop šaten v 1.NP bude zateplen nafoukáním minerální izolace tl. 200mm do stávajícího podhledu. VZ0028450P17V00126905 Z2017-033047ZZVZ/0082/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)08.08.201712 680 924 Kč s DPH, 10 480 102,48 Kč bez DPH, 2 200 821,52 Kč hodnota DPH21.11.201708.08.2017NeNe
Další údaje
13.09.2017 11:0013.09.2017 11:00
Kontaktní osoba
Mgr. Veronika Sedláčkováreferent oddělení veřejných zakázek+420 485 226 664+420 778 543 238veronika.sedlackova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25485024
MISTAV-CL s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.4-5-gf6d0dbffV provozu