Přihlášení
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeVančurova 1548, 27201 Kladno - Kladno, Česká republika27256537
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0009360: Materiální a servisní zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno
Základní údaje
Materiální a servisní zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice KladnoPředmětem veřejné zakázky je materiální a servisní zajištění biochemických a imunoanalytických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, sestávající z části 1) Biochemické a imunoanalytické, a z části 2) Hematologické. Část 1 - Popis předmětu a) Zajištění dodávek originálního provozního spotřebního materiálu pro přístrojové vybavení (diagnostické soupravy, kalibrátory, kontrolní materiál a veškerý další nezbytný materiál) pro zajištění biochemických a imunoanalytických vyšetření dle metod a dílčích objednávek zadavatele. b) Bezplatná výpůjčka nové automatické linky pro biochemická a imunoanalytická vyšetření pracující s primárními vzorky, včetně instalace tohoto přístrojového vybavení v místě dodání, vč. poskytnutí řídícího software, se zajištěním jeho případné modernizace. c) Zajištění bezúplatných servisních služeb dodaného přístrojového vybavení a zaškolení obsluhy. d) Bezplatná výpůjčka demineralizační stanice pro úpravu vody v případě, že kvalita a kapacita stávající stanice pro úpravu vody nedostačuje pro provoz uchazečem nabízené automatické linky (AL). Část 2 - Popis předmětu a) Zajištění dodávek provozního spotřebního materiálu pro přístrojové vybavení (diagnostické soupravy, kalibrátory, kontrolní materiál a veškerý další nezbytný materiál) pro zajištění hematologických vyšetření dle metod a dílčích objednávek zadavatele. b) Bezplatná výpůjčka nové sestavy hematologických analyzátorů, tj. automatických analyzátorů krevního obrazu umožňujících přístrojové stanovení krevních obrazů, automatizované vytváření krevních nátěrů na mikroskopická skla a jejich barvení a hodnocení barvených nátěrů pomocí obrazové analýzy, včetně instalace tohoto přístrojového vybavení v místě dodání, vč. poskytnutí řídícího softwaru; všechny analyzátory mohou, ale nemusí být propojeny do jednoho funkčního bloku - automatické linky, dodání komplexního řešení pomocí linky bude výhodou v posuzování podobných nabídek – viz čl. 27 hodnocení. c) Zajištění bezúplatných servisních služeb dodaného přístrojového vybavení a zaškolení obsluhy. V podrobnostech viz zadávací dokumentaci, která bude v celém rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele.VZ0009360P16V00108701 4962232016001DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)28.01.2016135 796 998,06 Kč s DPH, 112 476 857,9 Kč bez DPH, 23 320 140,16 Kč hodnota DPHNeNe
Další údaje
26.04.2016 09:0026.04.2016 09:00Zajištění IVD v oblasti biochemické a imunoanalytické1Zadáno115 229 433,14 Kč s DPH, 95 478 870,36 Kč bez DPH, 19 750 562,78 Kč hodnota DPH30.06.2016Zajištění IVD v oblasti hematologické2Zadáno20 567 564,92 Kč s DPH, 16 997 987,54 Kč bez DPH, 3 569 577,38 Kč hodnota DPH30.06.2016
Kontaktní osoba
Ing. Ladislav Kaucký+420 312 606 365ladislav.kaucky@nemocnicekladno.cz
Zadavatel
Z0000237Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeAkciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný27256537
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Část zakázky
25099019
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
CZ
1. Zajištění IVD v oblasti biochemické a imunoanalytické
25099019
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
CZ
2. Zajištění IVD v oblasti hematologické
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-39-g29ed59dV provozu