Přihlášení
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeVančurova 1548, 27201 Kladno - Kladno, Česká republika27256537
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0025136: ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče
Základní údaje
ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péčePředmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a standardní záruku za jakost v délce 24 kalendářních měsíců (délka záruky za jakost stanovená na 24 měsíců je hodnotou minimální pro každou z částí této veřejné zakázky). VZ0025136P17V00123248 Z2017-0134492017003DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)22.05.201766 196 370,89 Kč s DPH, 54 799 524,7 Kč bez DPH, 11 396 846,19 Kč hodnota DPH66 196 370,89 Kč s DPH, 54 799 524,7 Kč bez DPH, 11 396 846,19 Kč hodnota DPH24.05.2017NeNe
Další údaje
28.06.2017 08:0028.06.2017 08:05Kryostat1Zrušeno13.09.2017Jednotka pro ohřev pacienta2Zrušeno21.06.2017Ultrazvuk pro koronární jednotku3Ukončeno plnění6 279 900 Kč s DPH, 5 190 000 Kč bez DPH, 1 089 900 Kč hodnota DPH6 279 900 Kč s DPH, 5 190 000 Kč bez DPH, 1 089 900 Kč hodnota DPH23.10.2017Ultrazvuk pro urologii4Zrušeno13.09.2017RTG C rameno pojízdné5Ukončeno plnění6 776 000 Kč s DPH, 5 600 000 Kč bez DPH, 1 176 000 Kč hodnota DPH6 776 000 Kč s DPH, 5 600 000 Kč bez DPH, 1 176 000 Kč hodnota DPH23.10.2017RTG pojízdný6Zrušeno21.06.2017Defibrilátor7Zrušeno13.09.2017Oxymetr8Zrušeno13.09.2017Vaginoskop dětský se zdrojem studeného světla9Ukončeno plnění79 860 Kč s DPH, 66 000 Kč bez DPH, 13 860 Kč hodnota DPH79 860 Kč s DPH, 66 000 Kč bez DPH, 13 860 Kč hodnota DPH06.10.2017Stanice popisovací10Ukončeno plnění1 707 310 Kč s DPH, 1 411 000 Kč bez DPH, 296 310 Kč hodnota DPH1 707 310 Kč s DPH, 1 411 000 Kč bez DPH, 296 310 Kč hodnota DPH20.10.2017Kardiotokograf11Ukončeno plnění1 397 550 Kč s DPH, 1 155 000 Kč bez DPH, 242 550 Kč hodnota DPH1 397 550 Kč s DPH, 1 155 000 Kč bez DPH, 242 550 Kč hodnota DPH23.10.2017Pořízení lůžek, antidekubitálního systému12Ukončeno plnění2 128 535 Kč s DPH, 1 850 900 Kč bez DPH, 277 635 Kč hodnota DPH2 128 535 Kč s DPH, 1 850 900 Kč bez DPH, 277 635 Kč hodnota DPH23.10.2017Inhalátor, přístroj na test FENO, spirometr13Ukončeno plnění198 953,89 Kč s DPH, 164 424,7 Kč bez DPH, 34 529,19 Kč hodnota DPH198 953,89 Kč s DPH, 164 424,7 Kč bez DPH, 34 529,19 Kč hodnota DPH06.11.2017Stabilometrický a proprioceptivní systém14Ukončeno plnění979 616 Kč s DPH, 809 600 Kč bez DPH, 170 016 Kč hodnota DPH979 616 Kč s DPH, 809 600 Kč bez DPH, 170 016 Kč hodnota DPH10.10.2017Analyzátor pro identifikaci bakteriálních kmenů15Ukončeno plnění5 999 906 Kč s DPH, 4 958 600 Kč bez DPH, 1 041 306 Kč hodnota DPH5 999 906 Kč s DPH, 4 958 600 Kč bez DPH, 1 041 306 Kč hodnota DPH24.10.2017Analyzátor pro stanovení citlivosti na antibiotika a identifikaci bakteriálních kmenů16Zrušeno13.09.2017Schodolez17Zrušeno13.09.2017Transkraniální doppler18Ukončeno plnění719 950 Kč s DPH, 595 000 Kč bez DPH, 124 950 Kč hodnota DPH719 950 Kč s DPH, 595 000 Kč bez DPH, 124 950 Kč hodnota DPH10.10.2017Intraoperační monitor evokovaných potenciálů19Ukončeno plnění905 927 Kč s DPH, 748 700 Kč bez DPH, 157 227 Kč hodnota DPH905 927 Kč s DPH, 748 700 Kč bez DPH, 157 227 Kč hodnota DPH10.10.2017Přístroj k CRRT20Ukončeno plnění482 185 Kč s DPH, 398 500 Kč bez DPH, 83 685 Kč hodnota DPH482 185 Kč s DPH, 398 500 Kč bez DPH, 83 685 Kč hodnota DPH23.10.2017Přístroj k detekci sentinelových uzlin – laparoskopie21Ukončeno plnění5 198 160 Kč s DPH, 4 296 000 Kč bez DPH, 902 160 Kč hodnota DPH5 198 160 Kč s DPH, 4 296 000 Kč bez DPH, 902 160 Kč hodnota DPH10.10.2017SW pro automatický sběr stanovení a evidenci orgánových dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření22Ukončeno plnění942 106 Kč s DPH, 778 600 Kč bez DPH, 163 506 Kč hodnota DPH942 106 Kč s DPH, 778 600 Kč bez DPH, 163 506 Kč hodnota DPH23.10.2017Operační světlo23Zrušeno13.09.2017EKG24Zrušeno21.06.2017Monitor životních funkcí pro kardiostimulační sál25Ukončeno plnění362 032 Kč s DPH, 299 200 Kč bez DPH, 62 832 Kč hodnota DPH362 032 Kč s DPH, 299 200 Kč bez DPH, 62 832 Kč hodnota DPH24.10.2017CT26Ukončeno plnění19 042 980 Kč s DPH, 15 738 000 Kč bez DPH, 3 304 980 Kč hodnota DPH19 042 980 Kč s DPH, 15 738 000 Kč bez DPH, 3 304 980 Kč hodnota DPH13.09.2017Multifunkční komplet s C ramenem27Ukončeno plnění12 995 400 Kč s DPH, 10 740 000 Kč bez DPH, 2 255 400 Kč hodnota DPH12 995 400 Kč s DPH, 10 740 000 Kč bez DPH, 2 255 400 Kč hodnota DPH23.10.2017
Kontaktní osoba
Ing. Ladislav Kauckýprovozně technický náměstek+420 312 606 365+420 602 213 699ladislav.kaucky@nemocnicekladno.cz
Zadavatel
Z0000237Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeAkciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný27256537
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Část zakázky
44848315
CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.
CZ
3. Ultrazvuk pro koronární jednotku
65412559
AURA Medical s.r.o.
CZ
5. RTG C rameno pojízdné
25301411
MEDIPO - ZT, s.r.o.
CZ
9. Vaginoskop dětský se zdrojem studeného světla
48168921
OR-CZ spol. s r.o.
CZ
10. Stanice popisovací
27301800
LHL s.r.o.
CZ
11. Kardiotokograf
00507814
L I N E T spol. s r.o.
CZ
12. Pořízení lůžek, antidekubitálního systému
25245791
MR Diagnostic s.r.o.
CZ
13. Inhalátor, přístroj na test FENO, spirometr
26884143
BTL zdravotnická technika, a.s.
CZ
14. Stabilometrický a proprioceptivní systém
00676853
HOSPIMED, spol. s r.o.
CZ
15. Analyzátor pro identifikaci bakteriálních kmenů
27510204
IMEDEX s.r.o.
CZ
18. Transkraniální doppler
25457811
NORTH MED spol. s r.o.
CZ
19. Intraoperační monitor evokovaných potenciálů
45790884
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
CZ
20. Přístroj k CRRT
25622846
LaparoTech Instruments s.r.o.
CZ
21. Přístroj k detekci sentinelových uzlin – laparoskopie
25532219
VF, a.s.
CZ
22. SW pro automatický sběr stanovení a evidenci orgánových dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření
63983524
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
CZ
25. Monitor životních funkcí pro kardiostimulační sál
04179960
Siemens Healthcare, s.r.o.
CZ
26. CT
40615421
AUDIOSCAN, spol. s r.o.
CZ
27. Multifunkční komplet s C ramenem
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
63471507 BioVendor - Laboratorní medicína, a.s. Česká republika HOSPIMED, spol. s r.o. 00676853
63673169 EDOMED, a.s. Česká republika AUDIOSCAN, spol. s r.o. 40615421
Electric Medical Service, s.r.o., servisní středisko Praha Česká republika CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. 44848315
24702722 MEMED CZ, s.r.o. Česká republika Siemens Healthcare, s.r.o. 04179960
4 záznamy
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
Část zakázky
2017
6 279 900 Kč s DPH, 5 190 000 Kč bez DPH, 1 089 900 Kč hodnota DPH
3. Ultrazvuk pro koronární jednotku
2017
6 776 000 Kč s DPH, 5 600 000 Kč bez DPH, 1 176 000 Kč hodnota DPH
5. RTG C rameno pojízdné
2017
79 860 Kč s DPH, 66 000 Kč bez DPH, 13 860 Kč hodnota DPH
9. Vaginoskop dětský se zdrojem studeného světla
2017
1 707 310 Kč s DPH, 1 411 000 Kč bez DPH, 296 310 Kč hodnota DPH
10. Stanice popisovací
2017
1 397 550 Kč s DPH, 1 155 000 Kč bez DPH, 242 550 Kč hodnota DPH
11. Kardiotokograf
2017
2 128 535 Kč s DPH, 1 850 900 Kč bez DPH, 277 635 Kč hodnota DPH
12. Pořízení lůžek, antidekubitálního systému
2017
198 953,89 Kč s DPH, 164 424,7 Kč bez DPH, 34 529,19 Kč hodnota DPH
13. Inhalátor, přístroj na test FENO, spirometr
2017
979 616 Kč s DPH, 809 600 Kč bez DPH, 170 016 Kč hodnota DPH
14. Stabilometrický a proprioceptivní systém
2017
5 999 906 Kč s DPH, 4 958 600 Kč bez DPH, 1 041 306 Kč hodnota DPH
15. Analyzátor pro identifikaci bakteriálních kmenů
2017
719 950 Kč s DPH, 595 000 Kč bez DPH, 124 950 Kč hodnota DPH
18. Transkraniální doppler
2017
905 927 Kč s DPH, 748 700 Kč bez DPH, 157 227 Kč hodnota DPH
19. Intraoperační monitor evokovaných potenciálů
2017
482 185 Kč s DPH, 398 500 Kč bez DPH, 83 685 Kč hodnota DPH
20. Přístroj k CRRT
2017
5 198 160 Kč s DPH, 4 296 000 Kč bez DPH, 902 160 Kč hodnota DPH
21. Přístroj k detekci sentinelových uzlin – laparoskopie
2017
942 106 Kč s DPH, 778 600 Kč bez DPH, 163 506 Kč hodnota DPH
22. SW pro automatický sběr stanovení a evidenci orgánových dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření
2017
362 032 Kč s DPH, 299 200 Kč bez DPH, 62 832 Kč hodnota DPH
25. Monitor životních funkcí pro kardiostimulační sál
2017
19 042 980 Kč s DPH, 15 738 000 Kč bez DPH, 3 304 980 Kč hodnota DPH
26. CT
2017
12 995 400 Kč s DPH, 10 740 000 Kč bez DPH, 2 255 400 Kč hodnota DPH
27. Multifunkční komplet s C ramenem
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-39-g29ed59dV provozu