Přihlášení
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeVančurova 1548, 27201 Kladno - Kladno, Česká republika27256537
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0025136: ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče
Základní údaje
ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péčePředmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a standardní záruku za jakost v délce 24 kalendářních měsíců (délka záruky za jakost stanovená na 24 měsíců je hodnotou minimální pro každou z částí této veřejné zakázky). VZ0025136P17V00123248 Z2017-0134492017003DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)22.05.201724.05.2017NeNe
Další údaje
28.06.2017 08:0028.06.2017 08:05Kryostat1NeukončenoJednotka pro ohřev pacienta2NeukončenoUltrazvuk pro koronární jednotku3NeukončenoUltrazvuk pro urologii4NeukončenoRTG C rameno pojízdné5NeukončenoRTG pojízdný6NeukončenoDefibrilátor7NeukončenoOxymetr8NeukončenoVaginoskop dětský se zdrojem studeného světla9NeukončenoStanice popisovací10NeukončenoKardiotokograf11NeukončenoPořízení lůžek, antidekubitálního systému12NeukončenoInhalátor, přístroj na test FENO, spirometr13NeukončenoStabilometrický a proprioceptivní systém14NeukončenoAnalyzátor pro identifikaci bakteriálních kmenů15NeukončenoAnalyzátor pro stanovení citlivosti na antibiotika a identifikaci bakteriálních kmenů16NeukončenoSchodolez17NeukončenoTranskraniální doppler18NeukončenoIntraoperační monitor evokovaných potenciálů19NeukončenoPřístroj k CRRT20NeukončenoPřístroj k detekci sentinelových uzlin – laparoskopie21NeukončenoSW pro automatický sběr stanovení a evidenci orgánových dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření22NeukončenoOperační světlo23NeukončenoEKG24NeukončenoMonitor životních funkcí pro kardiostimulační sál25NeukončenoCT26Ukončeno plnění19 042 980 Kč s DPH, 15 738 000 Kč bez DPH, 3 304 980 Kč hodnota DPHMultifunkční komplet s C ramenem27Neukončeno
Kontaktní osoba
Ing. Ladislav Kauckýprovozně technický náměstek+420 312 606 365+420 602 213 699ladislav.kaucky@nemocnicekladno.cz
Zadavatel
Z0000237Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeAkciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný27256537
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
Část zakázky
2017
19 042 980 Kč s DPH, 15 738 000 Kč bez DPH, 3 304 980 Kč hodnota DPH
26. CT
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9264:9265MV provozu