Přihlášení
MERO ČR, a.s.Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Česká republika60193468
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
728: Realizace stavby „Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“
Základní údaje
Realizace stavby „Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“ Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a povoleními vydanými pro tyto účely. Výstavba nové skladovací nádrže na ropu bude zahrnovat zejména výstavbu spodní stavby/základu pod skladovací nádrž, vybudování a implementaci veškeré inženýrsko-technologické sítě a dalších zařízení nezbytných k provozování skladovací nádrže a jejich napojení na již existující infrastrukturu CTR a výstavbu ocelové skladovací nádrže s ocelovou záchytnou jímkou a vybavenou plovoucí dvoupalubovou střechou, a to tak, aby skladovací nádrž byla plně funkční, provozuschopná a plně způsobilá k užívání dle zde smluveného a obvyklého účelu.728P17V00126126 Z2017-019342728/ÚTR/2017Stavební práceOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)18.07.201721.07.2017NeNe
Další údaje
18.09.2017 11:00
Kontaktní osoba
Mgr. Ing. Joanna Zofia Wiśniewskaprojektový manažer+420 315 701 302wisniewska@mero.cz
Zadavatel
Z0002734MERO ČR, a.s.Akciová společnostČeská republikaJiný60193468


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9123V provozu