Přihlášení
MERO ČR, a.s.Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Česká republika60193468
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
728: Realizace stavby „Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“
Základní údaje
Realizace stavby „Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“ Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a povoleními vydanými pro tyto účely. Výstavba nové skladovací nádrže na ropu bude zahrnovat zejména výstavbu spodní stavby/základu pod skladovací nádrž, vybudování a implementaci veškeré inženýrsko-technologické sítě a dalších zařízení nezbytných k provozování skladovací nádrže a jejich napojení na již existující infrastrukturu CTR a výstavbu ocelové skladovací nádrže s ocelovou záchytnou jímkou a vybavenou plovoucí dvoupalubovou střechou, a to tak, aby skladovací nádrž byla plně funkční, provozuschopná a plně způsobilá k užívání dle zde smluveného a obvyklého účelu.728P17V00126126 Z2017-019342728/ÚTR/2017Stavební práceOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)18.07.2017526 335 591 Kč s DPH, 434 988 092 Kč bez DPH, 91 347 499 Kč hodnota DPH0 Kč s DPH, 0 Kč bez DPH, 0 Kč hodnota DPH07.11.201721.07.2017NeNe
Další údaje
18.09.2017 11:0018.09.2017 11:05
Kontaktní osoba
Mgr. Ing. Joanna Zofia Wiśniewskaprojektový manažer+420 315 701 302wisniewska@mero.cz
Zadavatel
Z0002734MERO ČR, a.s.Akciová společnostČeská republikaJiný60193468
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
00014915
Metrostav a.s.
CZ
434 988 092 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
35833106
PSJ Hydrotranzit, a.s.
SK
465 400 000 Kč bez DPH
Ano
Ne
Ne
00000841
TECHNOEXPORT, a.s.
CZ
437 965 531 Kč bez DPH
Ano
Ne
Ne
Mostostal Płock S.A.
PL
434 920 225 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
00014915
Metrostav a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
0 Kč s DPH, 0 Kč bez DPH, 0 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.4V provozu