Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0033989: Silnice III/29047 Desná, rekonstrukce silnice
Základní údaje
Silnice III/29047 Desná, rekonstrukce silnicePředmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/29047, ulice Údolní v obci Desná. Rekonstrukce začíná v křižovatce se silnicí I/10 a končí na konci silnice III/29047. Celková délka rekonstrukce je 3.020 m. V rámci rekonstrukce se provede povrchová úprava stávajícího živičného krytu. Řešení bylo koordinováno s PD "Rekonstrukce chodníků v Desné v Jizerských horách" z 03/2008, která řeší realizaci chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce v ul. Údolní od km 0.000 - km 0.323. Šířkové uspořádání úpravy respektuje stávající stav. Od šířky 6.50 m se komunikace postupně zužuje na šířku 3.25 m. Do km 1.185 je šířka minimálně 5.50 m, což je pro míjení vozidel bezproblémové. V úseku od km 1.185 - KÚ 3.020 jsou navržena místa pro míjení vozidel. Součástí rekonstrukce je realizace nových záchytných zařízení, budou zrealizovány nové prvky odvodnění a také kompletní výměna propustku v km 2.722. Součástí akce je také rekonstrukce mostu 29047-1 a výstavba opěrné gabionové zdi u čp. 180. VZ0033989P17V00131103 ZZVZ/0131/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)07.11.201720 558 502,59 Kč s DPH, 16 990 498,01 Kč bez DPH, 3 568 004,58 Kč hodnota DPH26.01.201807.11.2017NeNe
Další údaje
27.11.2017 10:0027.11.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Luboš Tomíčeklubos.tomicek@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25014391
Integra stavby a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.8-5-gcd95b977V provozu