Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0034152: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROJEKT CYKLOSTEZKA SVATÁ ZDISLAVA, ÚSEK CVIKOV - SVOR
Základní údaje
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROJEKT CYKLOSTEZKA SVATÁ ZDISLAVA, ÚSEK CVIKOV - SVORPředmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci "Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor", a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto: 1. Průzkumy a zaměření 2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 3. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP/PDPS) 4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby 5. Autorský dozor během realizace akce Zadavatel v rámci plnění předmětu dále požaduje: poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby. VZ0034152P17V00131262 Z2017-031374ZZVZ/0134/17SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)07.11.2017942 590 Kč s DPH, 779 000 Kč bez DPH, 163 590 Kč hodnota DPH19.02.201809.11.2017NeNe
Další údaje
15.12.2017 08:3015.12.2017 08:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 788hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
05061415
M - PROJEKCE s.r.o.
CZ
779 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
05061415
M - PROJEKCE s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.8-5-gcd95b977V provozu