Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0034455: Silnice III/2622 Dobranov, havárie propustku
Základní údaje
Silnice III/2622 Dobranov, havárie propustkuPředmětem plnění této veřejné zakázky je náhrada stávajícího propustku na silnici III/2622 v Dobranově - České Lípě za propustek nový, včetně nezbytných úprav v místech napojení na přilehlou komunikaci a terén. Stávající propustek je v havarijním stavu, konce propustku i vnitřní úseky jsou propadlé a brání převedení průtoku. Konstrukce vtoku i výtoku propustku jsou zborcené, původní kamenné zdivo částečně chybí a způsobuje v propady ve vozovce. V místě chodníku je vytvořena propadlina a zčásti chodník zcela chybí. Koryto bezejmenné vodoteče je zanesené natolik, že není možné stanovit směr odtoku vody, který rovněž neprobíhá a voda tak dlouhodobě narušuje podloží celé konstrukce. Nový propustek je navržen jako trubní, z korugovaných PP trub 2xDN 600 mm s betonováním a zkosenými čely opatřenými dlažbou z lomového kamene. Nově budované konstrukce budou splňovat požadavky ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1, s návrhovou dobou životnosti 100 let. VZ0034455P17V00131378 VZMR/0327/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)13.11.201704.01.201813.11.2017NeNe
Další údaje
30.11.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.8-5-gcd95b977V provozu