Přihlášení
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0001/18: Vytvoření územní studie: "Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha"
Základní údaje
Vytvoření územní studie: "Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha" Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie lokality v okolí stanice metra Háje (k. ú. Háje, MČ Praha 11) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie (návrhu k projednání) do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Průběžné konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracovávání studie. Spolupráce při veřejném jednání nad zpracovanou studií (1 – 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele. Zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování. Zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu o jeden měsíc zkrátit či prodloužit v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování.OUR/MZ/0001/18P18V00137638 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuVeřejná výzva k podání nabídkyNeukončenaNe (veřejná zakázka)04.04.201804.04.2018NeNe
Další údaje
25.04.2018 09:0025.04.2018 09:10
Kontaktní osoba
Radim Gaborpořizovatel územněplánovacích podkladů a dokumentace+420 236 004 811Radim.Gabor@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálovápořizovatelka územněplánovacích podkladů a dokumentace+420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu