Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0001/18: Vytvoření územní studie: "Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha"
Základní údaje
Vytvoření územní studie: "Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha" Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie lokality v okolí stanice metra Háje (k. ú. Háje, MČ Praha 11) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie (návrhu k projednání) do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Průběžné konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracovávání studie. Spolupráce při veřejném jednání nad zpracovanou studií (1 – 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele. Zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování. Zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu o jeden měsíc zkrátit či prodloužit v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování.OUR/MZ/0001/18P18V00137638 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuVeřejná výzva k podání nabídkyZadánaNe (veřejná zakázka)04.04.2018459 800 Kč s DPH, 380 000 Kč bez DPH, 79 800 Kč hodnota DPH25.06.201804.04.2018NeNe
Další údaje
25.04.2018 09:0025.04.2018 09:10
Kontaktní osoba
Radim Gaborpořizovatel územněplánovacích podkladů a dokumentace+420 236 004 811Radim.Gabor@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálovápořizovatelka územněplánovacích podkladů a dokumentace+420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
26143968
AHK architekti, s.r.o.
CZ
750 200 Kč s DPH, 620 000 Kč bez DPH, 130 200 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
68051956
Ing.arch. Petr Brožek
CZ
658 240 Kč s DPH, 544 000 Kč bez DPH, 114 240 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
02261715
Ivan Gogolák
CZ
786 500 Kč s DPH, 650 000 Kč bez DPH, 136 500 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26391376
ATELIER SAEM, s.r.o.
CZ
459 800 Kč s DPH, 380 000 Kč bez DPH, 79 800 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
27594874
m4 architekti s.r.o.
CZ
532 400 Kč s DPH, 440 000 Kč bez DPH, 92 400 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26391376
ATELIER SAEM, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu