Přihlášení
Město ŽulováHlavní 36, 79065 Žulová - Žulová, Česká republika00303682
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0014408: „Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová“ - výběr TDI
Základní údaje
„Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová“ - výběr TDIPředmětem této zakázky je výkon manažerské činnosti vedoucího projektu „Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová“, zahrnující zejména účast v přípravné fázi projektu (kontrola podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kontrola projektové dokumentace, konzultace projekčních prací s projektantem, atd.), dále ve fázi realizační (výkon samotné činnosti TDI v průběhu realizace díla), a rovněž činnosti ve třetí fázi projektu - po dokončení stavby (komunikace s poskytovatelem dotace, kontrola provozu a funkčnosti díla apod.).VZ0014408P16V00113574 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)NeNe
Další údaje
20.06.2016 08:0020.06.2016 08:10
Kontaktní osoba
Admin Adminmu.zulova@jen.cz
Zadavatel
Z0000868Město ŽulováObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00303682


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-168-gd217ea5V provozu