Přihlášení
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0027100: Zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Ústeckého kraje v období 2017 - 2019
Základní údaje
Zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Ústeckého kraje v období 2017 - 2019Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále jen “PZS“) v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, a s lůžkovou kapacitou min. 5 lůžek ve spádovém území Ústeckého kraje v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s příslušnými prováděcími předpisy k těmto zákonům, tj. vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů a č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, provozovatelem PZS vybraným v rámci této veřejné zakázky. VZ0027100P17V00125345 Z2017-017719VZ-ZD-8/INV/2017SlužbyZjednodušený režimNespecifikovánoZrušenaNe (veřejná zakázka)03.07.201703.07.2017NeNe
Další údaje
13.10.2017 09:0013.10.2017 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Žaneta Veselásamostatný referent oddělení veřejných zakázek+420 475 657 476vesela.z@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-305-g747399b6V provozu