Přihlášení
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0029149: SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice
Základní údaje
SPZ Triangle – výstavba nové požární staniceJedná se o výstavbu nové požární stanice. Budova bude obdélníkového půdorysu se dvěma nadzemními podlažími o půdorysných rozměrech 21,32 x 63,12 m. Součástí budovy bude věž pro výcvik jednotek včetně zařízení pro výcvik průmyslového lezení, kde bude horolezecká stěna, hromosvodné lezení a cvičná kovová plošina, přichycená k fasádě budovy. Jedná se o skeletovou stavbu s nosným prefabrikovaným železobetonovým systémem, založeným na pilotách. Obvodové stěny, nosné vnitřní stěny a příčky budou vyzděny z keramických tvarovek. Fasáda objektu bude zateplena konstrukčním zateplovacím systémem. Na fasádu budou použity z větší části probarvené exteriérové omítky, ve 2NP budou umístěny barevné vláknocementové fasádní desky, na cvičné věži dřevěné obložení a pryžové desky. Zastřešení bude pomocí zateplených střešních panelů s krytinou z trapézového plechu. Nosná konstrukce podlah bude z prefabrikovaných panelů. Součástí budovy bude vnitřní prefabrikované železobetonové schodiště a 2x skluz z 2NP do 1NP. Vnitřní povrchy budou z keramické dlažby, vinylu, zátěžových koberců a betonové podlahy s příměsí pryskyřice. Na stěnách bude užito štuku s omítkou, v mokrém provozu keramického obkladu. Venkovní únikové schodiště bude ocelové pozinkované s pororošty. Uzavřený areál bude oplocen s podezdívkou kolem dokola areálu s vjezdovou bránou šíře průjezdu 8 m a vstupní brankou. Zpevněné plochy areálu budou pojízdné těžkou technikou (zásahových vozidel HZS), asfaltové (3123 m2). V areálu bude umístěno 30 parkovacích stání pro osobní automobily, 1 přístřešek pro kola (2,5 x 4,8 m), 1 přístřešek pro kontejnery na odpad (2,5 x 8,2 m), 1 přístřešek pro čerpací stanici PHM (2,67 x 6,12) a 1 kontejner na nebezpečný odpad s vlastní záchytnou jímkou a požární odolností. Další součástí areálu bude zatravněná plocha areálu (1516 m2), výcvikové hřiště s umělým povrchem (483 m2), rozběhová plocha z tartanu + poduška u cvičné věže (62 m2), vodorovné žlaby pro odvod vody ze zpevněných ploch, gravitační odvodnění ze zastřešení budovy, retenční nádrže o velikostech 2x 11,5 m3 a 2x 4,5 m3, kalová jímka a odlučovač lehkých kapalin, podél budovy a areálu bude vybudován trativod PP DN150. Součástí výstavby Požární stanice bude i výstražná signalizace – návěstidlo s výstražnými světly a dopravní značení na přilehlé komunikaci. VZ0029149P17V00127402 Z2017-022550VZ-INV-89/INV/2017/SP-78.15Stavební práceOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)15.08.201784 666 556,27 Kč s DPH, 69 972 360,55 Kč bez DPH, 14 694 195,72 Kč hodnota DPH11.01.201818.08.2017NeNe
Další údaje
26.10.2017 10:0026.10.2017 10:00
Kontaktní osoba
Věra Hejnová+420 475 657 337hejnova.v@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
41327331
I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9123V provozu