Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020492: "Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku"
Základní údaje
"Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku"Předmětem plnění této veřejné zakázky je náhrada stávajícího havarijního propustku za propustek nový, včetně nezbytných úprav v místech napojení na přilehlou komunikaci a terén. Stávající propustek je v havarijním stavu, čelní stěny z části kamenného zdiva jsou vyvalené, část kamenné klenby v čele propustku je narušená a ve spárách je absence pojiva. Koryto vodoteče je z části poškozené a zanesené. Nový propustek je navržen tak, aby došlo k zachování stávajících parametrů, či zlepšení průtokových poměrů v místě křížení se silnicí III/29050. Nový propustek je navržen jako trubní, z železobetonových trub DN 800 mm uložených vedle sebe, s železobetonovými čelními stěnami – čely, obloženými kamenným zdivem. Podrobně je předmět specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky. VZ0020492P17V00118531 VZMR/0027/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)25.01.20171 064 993,24 Kč s DPH, 880 159,7 Kč bez DPH, 184 833,54 Kč hodnota DPH13.04.201725.01.2017NeNe
Další údaje
10.03.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr Černý+420 485 226 471petr.cerny@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 6fb897bcV provozu