Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020509: Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi
Základní údaje
Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdiPředmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající zárubní zdi v obci Janovice v Podještědí. Rekonstrukce je vyvolána havarijním stavem zdi, který již v několika úsecích vyústil v její zřícení. Zeď je přímo ovlivněna skladbou a zatížením násypu za rubem, uspořádáním vozovky, nefunkčním odvodněním a zvýšeným zatížením dopravou na komunikaci těsně přilehlé k líci zdi. Rekonstrukce zdi je navržena jako kompletní provedení nové zárubní zdi z drátokamenných prvků - gabionů, které jsou založené plošně. Součástí stavby bude realizace kapacitního odvodnění rubu i líce konstrukce. Zároveň s výstavbou nové zdi bude provedena oprava přilehlé pozemní komunikace v celkové délce 85,0 m. Komunikace zůstává v celé délce v původní poloze. V dotčeném úseku je pouze kategorizována šířka komunikace a vzhledem k požadavkům platných ČSN na délku rozhledu pro zastavení rovněž rozšířena v místě oblouku. V celé délce opravy komunikace bude provedeno dosypání krajnic a zajištěno řádné odvodnění povrchu a podkladních vrstev podél opěrné zdi. Pro tyto účely budou vzhledem k minimálním spádům komunikace doplněny nové uliční vpusti a výtokový objekt ve svahu u přilehlého retenčního objektu. VZ0020509P17V00118540 VZMR/0036/17Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)25.01.20172 725 337 Kč s DPH, 2 252 345 Kč bez DPH, 472 992 Kč hodnota DPH03.04.201725.01.2017NeNe
Další údaje
27.02.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
47785233
JOSTAV spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 6fb897bcV provozu