Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020864: Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi
Základní údaje
Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdiStavba zahrnuje rekonstrukci zdi podél silnice II/284 v obci Nová Ves nad Popelkou. Stávající kamenná zeď v délce cca 86m je složena z pískovcových kamenných bloků, které jsou značně zvětralé a dochází k jejich degradaci. Spárování chybí téměř v celé ploše zdi a zeď je v havarijním stavu. Součástí rekonstrukce zdi je i navazující zeď o délce cca 19.5m z betonových prefabrikovaných rámů. V rámci stavby bude zeď zrekonstruována. Bude provedena betonová monolitická tížná zeď s kamenným obkladem, která bude plošně založená. Koruna zdi bude opatřena železobetonovou monolitickou římsou, na které bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Na KÚ bude zeď z důvodu stávajícího terénu ukončena gabionem. V rámci stavby dojde k zásahu do místní komunikace nad korunou zdi v délce cca 71.0m, kde bude provedena obnova krytu na celou šířku stávající komunikace. Na silnici II/284 podél stávající zdi bude provedena obnova živičného krytu v celé šířce na délku 116.5m. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval RAL PROJEKT s.r.o. , se sídlem Pod Vodárnou 4746, 466 05 Jablonec nad Nisou z 02/2016 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. VZ0020864P17V00118914 ZZVZ/016/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.02.2017NeNe
Další údaje
27.02.2017 09:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 8662:8663MV provozu