Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020864: Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi
Základní údaje
Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdiStavba zahrnuje rekonstrukci zdi podél silnice II/284 v obci Nová Ves nad Popelkou. Stávající kamenná zeď v délce cca 86m je složena z pískovcových kamenných bloků, které jsou značně zvětralé a dochází k jejich degradaci. Spárování chybí téměř v celé ploše zdi a zeď je v havarijním stavu. Součástí rekonstrukce zdi je i navazující zeď o délce cca 19.5m z betonových prefabrikovaných rámů. V rámci stavby bude zeď zrekonstruována. Bude provedena betonová monolitická tížná zeď s kamenným obkladem, která bude plošně založená. Koruna zdi bude opatřena železobetonovou monolitickou římsou, na které bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Na KÚ bude zeď z důvodu stávajícího terénu ukončena gabionem. V rámci stavby dojde k zásahu do místní komunikace nad korunou zdi v délce cca 71.0m, kde bude provedena obnova krytu na celou šířku stávající komunikace. Na silnici II/284 podél stávající zdi bude provedena obnova živičného krytu v celé šířce na délku 116.5m. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval RAL PROJEKT s.r.o. , se sídlem Pod Vodárnou 4746, 466 05 Jablonec nad Nisou z 02/2016 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. VZ0020864P17V00118914 ZZVZ/016/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)07.02.20179 552 247,21 Kč s DPH, 7 894 419,18 Kč bez DPH, 1 657 828,03 Kč hodnota DPH8 763 644,73 Kč s DPH, 7 242 681,59 Kč bez DPH, 1 520 963,14 Kč hodnota DPH02.05.201707.02.2017NeNe
Další údaje
27.02.2017 09:3027.02.2017 09:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
9 796 582,92 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25033514
AZ SANACE a.s.
CZ
9 645 354,12 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
9 779 212,03 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
7 894 419,18 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
40232549
B R E X, spol. s r.o.
CZ
10 289 448,71 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
27532208
SOVIS CZ, a.s.
CZ
8 874 008 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
9 876 140,56 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
8 419 231,84 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
62743881
Chládek & Tintěra, a.s.
CZ
9 511 772,03 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
44564287
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
CZ
9 839 775,43 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
26002671
ZEPOS RS s.r.o.
CZ
6 989 075,8 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
10 489 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
8 763 644,73 Kč s DPH, 7 242 681,59 Kč bez DPH, 1 520 963,14 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu