Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020864: Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi
Základní údaje
Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdiStavba zahrnuje rekonstrukci zdi podél silnice II/284 v obci Nová Ves nad Popelkou. Stávající kamenná zeď v délce cca 86m je složena z pískovcových kamenných bloků, které jsou značně zvětralé a dochází k jejich degradaci. Spárování chybí téměř v celé ploše zdi a zeď je v havarijním stavu. Součástí rekonstrukce zdi je i navazující zeď o délce cca 19.5m z betonových prefabrikovaných rámů. V rámci stavby bude zeď zrekonstruována. Bude provedena betonová monolitická tížná zeď s kamenným obkladem, která bude plošně založená. Koruna zdi bude opatřena železobetonovou monolitickou římsou, na které bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Na KÚ bude zeď z důvodu stávajícího terénu ukončena gabionem. V rámci stavby dojde k zásahu do místní komunikace nad korunou zdi v délce cca 71.0m, kde bude provedena obnova krytu na celou šířku stávající komunikace. Na silnici II/284 podél stávající zdi bude provedena obnova živičného krytu v celé šířce na délku 116.5m. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval RAL PROJEKT s.r.o. , se sídlem Pod Vodárnou 4746, 466 05 Jablonec nad Nisou z 02/2016 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. VZ0020864P17V00118914 ZZVZ/016/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)07.02.20179 552 247,21 Kč s DPH, 7 894 419,18 Kč bez DPH, 1 657 828,03 Kč hodnota DPH02.05.201707.02.2017NeNe
Další údaje
27.02.2017 09:3027.02.2017 09:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
40232549
B R E X, spol. s r.o.
CZ
10 289 448,71 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
27532208
SOVIS CZ, a.s.
CZ
8 874 008 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
9 796 582,92 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
9 876 140,56 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25033514
AZ SANACE a.s.
CZ
9 645 354,12 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
9 779 212,03 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
7 894 419,18 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
8 419 231,84 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
44564287
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
CZ
9 839 775,43 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
26002671
ZEPOS RS s.r.o.
CZ
6 989 075,8 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
10 489 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
62743881
Chládek & Tintěra, a.s.
CZ
9 511 772,03 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9297:9298MV provozu