Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CS
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020868: Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice
Základní údaje
Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnicePředmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice III/2719 – ulice Husitské a Oldřichovské v Hrádku nad Nisou. Celková délka rekonstruované silnice je cca 1000m a je řešena v úseku od křižovatky se silnicí III/2716. Rekonstrukce silnice bude spočívat ve výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu vozovky při zachování všech stávajících parametrů, obnově prvků odvodnění a dopravního značení. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval Valbek , spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 z 02/2015 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek. VZ0020868P17V00118915 ZZVZ/017/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.02.2017NeNe
Další údaje
27.02.2017 08:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 8483:8484MV provozu