Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020868: Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice
Základní údaje
Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnicePředmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice III/2719 – ulice Husitské a Oldřichovské v Hrádku nad Nisou. Celková délka rekonstruované silnice je cca 1000m a je řešena v úseku od křižovatky se silnicí III/2716. Rekonstrukce silnice bude spočívat ve výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu vozovky při zachování všech stávajících parametrů, obnově prvků odvodnění a dopravního značení. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval Valbek , spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 z 02/2015 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek. VZ0020868P17V00118915 ZZVZ/017/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)07.02.20178 799 120 Kč s DPH, 7 272 000 Kč bez DPH, 1 527 120 Kč hodnota DPH7 831 244,82 Kč s DPH, 6 472 103,15 Kč bez DPH, 1 359 141,67 Kč hodnota DPH26.04.201707.02.2017NeNe
Další údaje
27.02.2017 08:3027.02.2017 08:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
48292516
SYNER, s.r.o.
CZ
7 879 503 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
8 140 048,6 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
7 272 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25014391
Integra stavby a.s.
CZ
8 406 046 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
43005560
Porr a.s.
CZ
7 527 133,6 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
8 521 532,94 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
26271303
Skanska a.s.
CZ
8 091 488 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
7 616 846,96 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
02604795
ALPINE Bau CZ a.s.
CZ
7 494 890,14 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
7 831 244,82 Kč s DPH, 6 472 103,15 Kč bez DPH, 1 359 141,67 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu