Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020887: Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice
Základní údaje
Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silniceStavba zahrnuje rekonstrukci stávající silnice III/27250 v Liberci, ulici Hrádeckou v celkové délce cca 995 m. Řešený úsek silnice prochází z velké části extravilánen a intravilánem města Liberce, čtvrtí Machnín a končí před vjezdem do města Chrastavy. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena kompletní obnova povrchu vozovky a ve vybraných úsecích výměna konstrukčních vrstev vozovky. Dále dojde k čištění a dosypání nezpevněných krajnic, zrekonstruování odvodnění komunikace (příkopů) a k realizaci nového vodorovného značení a doplnění stávajícího SDZ. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval AF-CITYPLAN s.r.o. Ateliér Liberec, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec II – Jeřáb z 05/2016 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. VZ0020887P17V00118917 ZZVZ/015/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.02.2017NeNe
Další údaje
15.03.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 8662:8663MV provozu