Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0020887: Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice
Základní údaje
Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silniceStavba zahrnuje rekonstrukci stávající silnice III/27250 v Liberci, ulici Hrádeckou v celkové délce cca 995 m. Řešený úsek silnice prochází z velké části extravilánen a intravilánem města Liberce, čtvrtí Machnín a končí před vjezdem do města Chrastavy. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena kompletní obnova povrchu vozovky a ve vybraných úsecích výměna konstrukčních vrstev vozovky. Dále dojde k čištění a dosypání nezpevněných krajnic, zrekonstruování odvodnění komunikace (příkopů) a k realizaci nového vodorovného značení a doplnění stávajícího SDZ. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace, kterou zpracoval AF-CITYPLAN s.r.o. Ateliér Liberec, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec II – Jeřáb z 05/2016 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. VZ0020887P17V00118917 ZZVZ/015/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)07.02.20176 510 508,68 Kč s DPH, 5 380 585,69 Kč bez DPH, 1 129 922,99 Kč hodnota DPH5 988 762,91 Kč s DPH, 4 949 390,84 Kč bez DPH, 1 039 372,07 Kč hodnota DPH16.05.201707.02.2017NeNe
Další údaje
15.03.2017 10:0015.03.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
6 312 642,6 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
43005560
Porr a.s.
CZ
5 380 585,69 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
02604795
ALPINE Bau CZ a.s.
CZ
6 593 403,74 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
6 844 529,96 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
5 858 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
44569432
Silnice Žáček s.r.o.
CZ
7 412 412,05 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
6 167 981,61 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25014391
Integra stavby a.s.
CZ
8 312 977 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
43005560
Porr a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
5 988 762,91 Kč s DPH, 4 949 390,84 Kč bez DPH, 1 039 372,07 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 6fb897bcV provozu