Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0021818: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici
Základní údaje
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické uliciPředmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby stavebních úprav s dokončením prací na kompletním zateplení objektu v Lužické ulici č.p. 588, Česká Lípa. Jedná se o zateplení dvou třípodlažních objektů, stará budova je zděný objekt (cihly) s plochou střechou, nová budova je tvořena prefabrikovaným skeletem se stropy z železobetonových panelů, s obvodovým pláštěm z plynosilikátových tvárnic a s plochou střechou. Skleník má obvodový plášť z oken s jednoduchým zasklením. Stávající stěny budou zatepleny, stávající konstrukce střechy bude doplněna roštem ve dvou vrstvách s vyplněnou tepelnou izolací. Stávající okna v budovách a ve skleníku budou nahrazena novými. Cílem projektu je snížení spotřeby energie a emisí CO2 a provedení energetických úspor budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností AG ENERGY, Anylopex plus, s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČO 248 26 651, stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městský úřad Česká Lípa pod č.j. MUCL/144209/2014 dne 16.06. 2014 a rozhodnutí změna stavby pře jejím dokončením č.j. MUCL/96529/2016 ze dne 22. 12. 2016 (viz příloha č. 4 této ZD), soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (viz příloha č. 5 této ZD). VZ0021818P17V00119862 ZZVZ/0020/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.03.201707.03.2017NeNe
Další údaje
27.03.2017 09:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 8883MV provozu