Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0021818: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici
Základní údaje
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické uliciPředmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby stavebních úprav s dokončením prací na kompletním zateplení objektu v Lužické ulici č.p. 588, Česká Lípa. Jedná se o zateplení dvou třípodlažních objektů, stará budova je zděný objekt (cihly) s plochou střechou, nová budova je tvořena prefabrikovaným skeletem se stropy z železobetonových panelů, s obvodovým pláštěm z plynosilikátových tvárnic a s plochou střechou. Skleník má obvodový plášť z oken s jednoduchým zasklením. Stávající stěny budou zatepleny, stávající konstrukce střechy bude doplněna roštem ve dvou vrstvách s vyplněnou tepelnou izolací. Stávající okna v budovách a ve skleníku budou nahrazena novými. Cílem projektu je snížení spotřeby energie a emisí CO2 a provedení energetických úspor budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností AG ENERGY, Anylopex plus, s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČO 248 26 651, stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městský úřad Česká Lípa pod č.j. MUCL/144209/2014 dne 16.06. 2014 a rozhodnutí změna stavby pře jejím dokončením č.j. MUCL/96529/2016 ze dne 22. 12. 2016 (viz příloha č. 4 této ZD), soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (viz příloha č. 5 této ZD). VZ0021818P17V00119862 ZZVZ/0020/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)07.03.201715 595 823,52 Kč s DPH, 12 889 110,35 Kč bez DPH, 2 706 713,17 Kč hodnota DPH20.07.201707.03.2017NeNe
Další údaje
27.03.2017 09:3027.03.2017 09:30
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
27094359
ACG-Real s.r.o.
CZ
9 995 729,75 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
41432037
Realitní a stavební společnost s.r.o.
CZ
12 987 313,48 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
15050050
MARHOLD a.s.
CZ
12 889 110,35 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
01972197
EMH stavební CZ s.r.o.
CZ
13 043 550,43 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
26768607
CL-EVANS s.r.o.
CZ
13 740 917,31 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25427385
V a N CL s.r.o.
CZ
13 383 384,74 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25401343
SYBAN, s.r.o.
CZ
14 788 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
15050050
MARHOLD a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 6fb897bcV provozu