Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0021849: Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant
Základní údaje
Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium FrýdlantPředmětem plnění veřejné zakázky je výměna oken, vstupních dveří, oprava a zateplení objektu „A“ a spojovací chodby na Gymnáziu Frýdlant, Mládeže 884, příspěvkové organizaci. Objekt je čtyřpodlažní , tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V současné době je objekt v plném provozu, některá okna v jednotlivých podlažích jsou již vyměněná za plastová. Stávající historická fasády s členitými ozdobami a římsami, z čelní strany a částečně z boční strany v šíři 80 cm bude opravena a zachována. Boční a zadní strana fasády budou zatepleny dle dokumentace pro provedení stavby. Již dříve měněná plastová okna jsou poměrně nová a zůstanou ponechána. Ostatní původní okna budou vyměněna za nová plastová okna v bílé barvě s technickými vlastnostmi uvedenými v dokumentaci a na výkresech. Součástí akce budou i opravy a doplnění hromosvodu a rovněž rekonstrukce a doplnění napojení stávající dešťové kanalizace a střešních svodů. Na zateplení fasády navazují i úpravy stávajících konstrukcí střech menších přístaveb k hlavnímu objektu. Vše bude realizováno dle projektové dokumentace zpracované Milanem Vavruškou, IČ: 44580053, zpracované v dubnu 2016 pod názvem: Gymnázium Frýdlant, výměna oken, vstupních dveří, oprava a zateplení fasády objektu „A“ a spojovací chodby – projekt pro realizaci a výběr zhotovitele (viz příloha č. 4 této ZD), soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 5 této ZD). VZ0021849P17V00119863 ZZVZ/0027/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)07.03.20178 705 121,66 Kč s DPH, 7 194 315,43 Kč bez DPH, 1 510 806,23 Kč hodnota DPH15.06.201707.03.2017NeNe
Další údaje
10.04.2017 09:0010.04.2017 09:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
40232549
B R E X, spol. s r.o.
CZ
7 194 315,43 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
27298370
Pozemní stavitelství s.r.o.
CZ
7 269 903,02 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25427385
V a N CL s.r.o.
CZ
7 674 592,14 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
40232549
B R E X, spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu