Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0021933: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“
Základní údaje
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“Předmětem plnění zakázky je výměna zbývajících původních oken a sestav v nadzemních podlažích a v celém suterénu pavilonu „A“ včetně výměny vstupních dveří. V pavilonu „B“ budou měněna jen některá okna v nadzemních podlažích. Pavilon „A“ – jde o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, zasahujícím částečně nad terén. Poslední nadzemní podlaží je uskočené s rozsáhlými terasami. Další, jižní terasy jsou ve 2. a 3. NP po obvodu budovy v probíhajících liniích bez dělení, čili průchozí z vnějšku kolem pokojů pro klienty. Ve štítech jsou v každém nadzemním podlaží na koncích chodeb malé lodžie. Střecha je plochá, nároží průčelí jsou zaoblená včetně zaoblených oken. 1. PP má pavilon fasádu ze skleněného a keramického obkladu, ostatní patra mají fasádu původní vápenocementovou v šedobéžové barvě. Pavilon „B“ je třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, k němuž přiléhají některé dodatečné přístavby, jichž se však tento projekt netýká. Budova má sedlovou střechu. Fasáda je obdobná jako u pavilonu „A“. Okna u obou objektu budou měněna za okna hliníková v bílé barvě s koeficienty prostupu tepla U okna = 1,1 W/m2K. Bližší specifikace předmětu plnění je rozepsaná v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD).VZ0021933P17V00119931 ZZVZ/0037/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)08.03.20179 303 554,48 Kč s DPH, 7 688 888 Kč bez DPH, 1 614 666,48 Kč hodnota DPH10 487 122,47 Kč s DPH, 8 667 043,37 Kč bez DPH, 1 820 079,1 Kč hodnota DPH27.06.201708.03.2017NeNe
Další údaje
11.04.2017 10:0011.04.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Vladimíra Zítkovávladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25401343
SYBAN, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
10 487 122,47 Kč s DPH, 8 667 043,37 Kč bez DPH, 1 820 079,1 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 6fb897bcV provozu