Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0021952: Zpracování projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb
Základní údaje
Zpracování projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služebPředmětem veřejné zakázky je zpracování 2 žádostí o dotaci včetně povinných příloh projektů, které jsou zaměřeny na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Předložení projektových žádostí o dotaci předpokládá zadavatel do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „Program“ / „IROP“), specifického cíle 2.1, výzvy č. 49. Jedná se o tyto projekty: 1. Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 2. Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová Projekt Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou p.o. má zpracovanou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, byla podána žádost o stavební povolení, bude dopracován položkový rozpočet v odpovídající struktuře pro stavební povolení. U projektu Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová bude v následujících týdnech zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vypracován položkový rozpočet a bude podána žádost o stavební povolení. Tyto povinné přílohy k žádosti o dotaci budou zadavatelem poskytnuty jako podklady pro plnění této veřejné zakázky. V případě, že nebudou včas dopracovány podklady pro splnění této zakázky (dokumentace pro stavební povolení, žádost o stavební povolení) tak, aby bylo možné předložit žádost o dotaci do IROP v rámci výzvy č. 49 si zadavatel vyhrazuje právo na snížení počtu zpracovávaných projektových žádostí dle vývoje aktuálního stavu jednotlivých projektů a podmínek IROP. Podrobně je předmět zakázky vymezen zadávací dokumentací. VZ0021952P17V00119954 VZMR/0097/2017SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)09.03.201743 560 Kč s DPH, 36 000 Kč bez DPH, 7 560 Kč hodnota DPH18.05.201709.03.2017NeNe
Další údaje
24.03.2017 10:00
Kontaktní osoba
Mgr Dagmar Prochásková+420 485 226 653dagmar.prochaskova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
49622625
BDO Czech Republic EU Office s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu