Přihlášení
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0028256: "Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína"
Základní údaje
"Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína"Předmětem zakázky je modernizace a rekonstrukce, nástavba a přístavba bývalé budovy obchodní akademie. Vybudovány budou kmenové a odborné učebny včetně zázemí (sklady, kabinety), multimediální posluchárny, nový vstup, schodiště, šatny, výtah. V exteriéru dojde k vybudování výukové vodní nádrže a venkovních prvků. Rozsah stavební prací stanovuje Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná JPS J. Hradec s.r.o. - Ing. Milanem Špulákem, arch č.: 15034 v červnu 2017.VZ0028256P17V00126611 OREG 82691/2017/pabuStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)02.08.201742 650 736 Kč s DPH, 35 248 542 Kč bez DPH, 7 402 194 Kč hodnota DPH01.11.201702.08.2017NeNe
Další údaje
04.09.2017 12:5504.09.2017 13:00
Kontaktní osoba
Ing. Pavel Bürger+420 386 720 338burgerp@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002771Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941Příspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekJiný00510912
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
46683046
KOČÍ a.s.
CZ
42 650 736 Kč s DPH, 35 248 542 Kč bez DPH, 7 402 194 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
46683046
KOČÍ a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
26115930 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. Česká republika KOČÍ a.s. 46683046
45022925 Klimaintop s.r.o. Česká republika KOČÍ a.s. 46683046
14503026 Montela s.r.o. Česká republika KOČÍ a.s. 46683046
00512079 PROTON, společnost s ručením omezeným Česká republika KOČÍ a.s. 46683046
25218883 VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. Česká republika KOČÍ a.s. 46683046
5 záznamů


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-305-g747399b6V provozu