Přihlášení
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0029437: „Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“
Základní údaje
„Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“Jedná se o změnu dokončené stavby.Objekt bude využíván jako malířský a sochařský ateliér pro děti s depozitářem grafik a soch, paspartovací a restaurátorskou dílnou a souvisejícími kancelářskými prostory a sociálním zázemím. Objekt navrhovaného ateliéru splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhl. OTP 268/2009 ve znění pozdějších předpisů. Návrh stavebních úprav je navržen s ohledem na požadavky vyhl. 368/2008 (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). Navržené dispozice objektu umožňují přístup občanů resp. dětí s omezenou schopností pohybu.VZ0029437P17V00127669 Z2017-023303OREG74838/2017/kacuStavební práceOtevřené řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)23.08.201724.08.2017NeNe
Další údaje
10.10.2017 12:1510.10.2017 12:30
Kontaktní osoba
Ing. Kateřina Cundová+420 386 720 405cundova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002834Alšova jihočeská galeriePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekJiný00073512


© 2013 - 2017Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9264:9265MV provozu