Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0037423: Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - HO Ústí nad Labem, PD,IČ+AD
Základní údaje
Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - HO Ústí nad Labem, PD,IČ+ADPředmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), včetně zajištění inženýrské činnosti k vydání pravomocného stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), včetně soupisu prací, jako podkladu pro zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, kontrolního rozpočtu a výkon autorského dozoru. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci úseku silnice II/261 vedeného od hranice s okresem Mělník mezi obcemi Počeplice - Štětí - Hoštka - Svařenice - Vrutice - Polepy - Okna - Nučnice - Křešice - Třeboutice - Litoměřice - Žalhostice - Velké Žernoseky - Řepnice - Libochovany a končícího na hranici okresu Ústí nad Labem. Jedná se o komunikaci zařazenou do silnic II. třídy, staničení 3,013 km - 41,825 km, se živičným povrchem, který místy vykazuje značné poruchy, síťové trhliny, nerovnosti, vyjeté koleje od přetížených nákladních souprav, v obcích je narušen zásahy z důvodu pokládek inženýrských sítí, místy silnice vykazuje značné poruchy i v podkladních vrstvách. Délka úseku je 38,812 km, průměrná šířka vozovky je 7,20 m. Komunikace je v intravilánu odvodněna uličními vpustěmi, vpustě a přípojky je potřeba zrekonstruovat, v některých obcích je odvodnění řešeno silničními příkopy. V extravilánu je komunikace odvodněna silničními příkopy, které jsou místy zanešené. Vodorovné dopravní značení, které je (vzhledem k intenzitě dopravy) každoročně obnovováno, místy chybí. Svislé dopravní značení je potřeba obnovit v celém rozsahu, včetně obnovy směrových sloupků v celém úseku, osazení dopravních zařízení (červených směrových sloupků u sjezdů ze silnice č. II/261 na sjezdy na polní cesty a na pole). Je nutné provést rekonstrukci stávajících sjezdů v celém úseku. V celém úseku je potřeba osadit nová svodidla, a to jak na stávajících opěrných zdech, v místech stávajících svodidel, tak v místech propustků (dle nových TP nesmí být na propustech v extravilánu nainstalováno zábradlí - tvoří pevnou překážku v silničním provozu). V úsecích, kde je komunikace vedena v souběhu s vodním tokem, je nezbytné nově umístit svodidla. V rámci akce je nutné opravit a zrekonstruovat 5 mostů a 13 propustků. VZ0037423P18V00133344 Z2018-000022VZ-INV-200/INV/2017/PD,IČ+ADSlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)02.01.201811 887 726 Kč s DPH, 9 850 600 Kč bez DPH, 2 037 126 Kč hodnota DPH10.05.2018510581504.01.2018NeNe
Další údaje
19.02.2018 10:0019.02.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Alena Wurmovásamostatný referent+420 475 657 140wurmova.a@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48266230
Valbek, spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu