Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0037427: III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, PD,IČ+AD
Základní údaje
III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, PD,IČ+ADPředmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisů prací, jako podkladu pro zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, kontrolních rozpočtů a zajištění IČ pro obstarání příslušných souhlasů stavebního úřadu (ohlášení nebo stavební povolení, územní souhlas) a výkon autorského dozoru. Jedná se o projektovou dokumentaci na rekonstrukci historického silničního mostu ev. č. 25013-3 v Dobroměřicích. Most je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové – inundační území. Stavba mostu v dnešní podobě začala v roce 1814, v roce 1910 byla dle dostupných indicií provedena oprava a v roce 1989 byla dokončena poslední rekonstrukce. Řešený most má 40 polí - kleneb s celkovou délkou přemostění 272m. Použitý materiál je pískovec a opuka. V roce 2015 při poslední HMP byl stavební stav hodnocen stupněm V – špatný a to jak spodní stavba, tak i nosná konstrukce. Zdivo je poškozeno silným zatékáním, zejména pod oběma parapetními zdmi, kde se zdivo kleneb, podpěr a lokálně i čelních zdí rozpadá. Původní kamenné zdivo má značně zvětralý povrch, který je mechanicky snadno rozrušitelný a tím dochází k velmi rychlému a značnému opotřebování – kameny se drolí, praskají a části odpadávají. Kromě podpěr, nosné konstrukce a čelních zdí i ostatní části mostu – vozovka, odrazné proužky, parapetní zdi vykazují značné poruchy odpovídající stáří mostu. Poruchy takového charakteru a rozsahu se nedají i vzhledem k použitému materiálu a statutu objektu chráněného jako technická památka udržovat pouze běžnou stavební údržbou. Při stavbě by měla být provedena nová izolace mostu, dále by měla být provedena sanace původního kamenného zdiva podpěr, křídel, navazujících opěrných zdí a nosné konstrukce - čtyřiceti polí kleneb vč. hloubkového spárování, celková rekonstrukce parapetních zídek, nová vozovka vč. odrazných prvků a odvodnění mostu. K provedení rekonstrukce mostu je nutné provést diagnostiku určující přesnou příčinu vzniku poruch a degradace včetně lokalizace a možnosti případného dalšího vývoje s ohledem na životnost objektu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro vypracování PD rekonstrukce mostu. Cílový stav by měl zajistit, aby při běžném provozu na mostě nedocházelo při zajištění běžné nestavební a stavební údržby objektu k neadekvátní degradaci konstrukce z důvodu stávajících poruch. VZ0037427P18V00133349 Z2018-000018VZ-INV-214/INV/2017/PD,IČ+ADSlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)02.01.20184 960 430 Kč s DPH, 4 103 000 Kč bez DPH, 857 430 Kč hodnota DPH19.06.2018555997104.01.2018NeNe
Další údaje
06.03.2018 10:0006.03.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Alena Wurmovásamostatný referent+420 475 657 140wurmova.a@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
48266230
Valbek, spol. s r.o.
CZ
8 848 160 Kč s DPH, 7 316 000 Kč bez DPH, 1 532 160 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
27466868
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
CZ
5 463 755 Kč s DPH, 4 515 500 Kč bez DPH, 948 255 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
04598555
SAGASTA s.r.o.
CZ
4 960 430 Kč s DPH, 4 103 000 Kč bez DPH, 857 430 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
45274983
TOP CON SERVIS s.r.o.
CZ
1 316 515 Kč s DPH, 1 091 500 Kč bez DPH, 225 015 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
45272891
PUDIS a.s.
CZ
9 065 718 Kč s DPH, 7 495 800 Kč bez DPH, 1 569 918 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
47307218
AF-CITYPLAN s.r.o.
CZ
7 189 250 Kč s DPH, 5 945 000 Kč bez DPH, 1 244 250 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
04598555
SAGASTA s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
146391332 INFRARES Sp.z o.o. Polsko SAGASTA s.r.o. 04598555
1 záznam


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu