Přihlásit
Obec Stachy- 200, 38473 Stachy - Stachy, Česká republika00250678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0028280: Stachy – ČOV, kanalizace a vodovod –autorský dozor
Základní údaje
Stachy – ČOV, kanalizace a vodovod –autorský dozorPředmětem zakázky je výkon autorského dozoru při provádění stavby Stachy – kanalizace,ČOV a vodovod. Rozsah plnění představuje zajištění výkonu autorského dozoru projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby „Stachy – kanalizace, ČOV a vodovod“, spolupráce s TDI při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací a spolupráce s TDI a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace. VZ0028280P17V00126692 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)818 619,45 Kč s DPH, 676 545 Kč bez DPH, 142 074,45 Kč hodnota DPH205 994 Kč s DPH, 170 243 Kč bez DPH, 35 751 Kč hodnota DPH03.08.201703.08.2017NeNe
Další údaje
24.07.2017 09:0024.07.2017 09:00
Kontaktní osoba
Petr Lampastarosta+420 388 428 304+420 724 190 330starosta@stachy.net
Zadavatel
Z0000480Obec StachyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00250678CZ00250678
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
64832911
AQUAŠUMAVA s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
205 994 Kč s DPH, 170 243 Kč bez DPH, 35 751 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - b49b5230V provozu