Přihlásit
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Čéčova 2248/44, 37004 České Budějovice - České Budějovice 3, Česká republika25157337
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0025145: Stavební úpravy a rekonstrukce výměníkové stanice v areálu SŠO Husova 9, 370 01 České Budějovice
Základní údaje
Stavební úpravy a rekonstrukce výměníkové stanice v areálu SŠO Husova 9, 370 01 České BudějoviceHlavním účelem stavby je provedení stavebních úprav a rekonstrukce stávající výměníkové stanice v objektu SŠO Husova 9 v Českých Budějovicích a odstranění havarijního stavu celého technického zařízení. Výměníková stanice je určena jako zdroj topné vody pro vytápění a ohřev teplé vody pro tři stávající zařízení v objektech s přípravou pro případnou nástavbu objektu školy. Primárním topným médiem je pára z městského parovodu o přetlaku 0,6-1,0MPa a maximální teplotě 200°C .Sekundárním médiem je topná voda s výpočtovým teplotním spádem 90/70°C. Přípojná hodnota VS s ohledem na nástavbu je 1,0 MW. Po celkové demontáži stávající výměníkové stanice bude celý stavební prostor opraven, vymalován, opraveny podlahy a vyměněny pororošty na stávajících kanálových rozvodech. Současně bude provedena demontáž MaR a elektroinstalací. Stavba je realizována v prostorách školy, stavebník se plně podřídí provozu školského zařízení tak, aby nenarušil chod celého zařízení. Veškeré stavební práce a technologie řešení konstrukcí, zaměření skutečného provedení - viz výkazy výměr a výkresová část. VZ0025145P17V00123150 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)23.05.20172 277 556 Kč bez DPH2 755 842,76 Kč s DPH, 2 277 556 Kč bez DPH, 478 286,76 Kč hodnota DPH23.05.2017NeNe
Další údaje
08.06.2017 10:00
Kontaktní osoba
Ladislav Valešvedoucí technického oddělení+420 387 784 118+420 702 038 940ValesLadislav@sdcb.cz
Zastupující osoba
Mgr. Petr Šindelářjednatelsekret@sdcb.cz
Zadavatel
Z0000043SPRÁVA DOMŮ s.r.o.Společnost s ručením omezenýmÚzemní samosprávní celekJiný25157337CZ25157337
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
26027721
SVITÁK - měření a regulace tepla, s.r.o.
CZ
2 299 793 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
15769062
D.I.M. spol. s r.o.
CZ
2 277 556 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
15769062
D.I.M. spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
2 755 842,76 Kč s DPH, 2 277 556 Kč bez DPH, 478 286,76 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu