Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0038981: Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020
Základní údaje
Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb (dále také „zboží“), dle požadavků centrálního zadavatele a podrobné specifikace uvedené v zadávacích podmínkách (Svazek 1_Příloha č. 4a a Svazek 1_Příloha č. 4b). Dodávky kancelářských potřeb budou realizovány na základě rámcové smlouvy, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich požadavků. V ceně dodávek je zahrnuta i doprava a balení zboží obvyklým způsobem. Ceny uvedené v ceníku jsou cenami nejvýše přípustnými a není možné je překročit za žádných podmínek. Dodávky budou pořizovány na základě rámcové smlouvy (pro každou část jedna smlouva), která bude uzavřena s jedním dodavatelem. Předmětem poskytovaných dodávek je mimo jiné uzavírání a plnění účastnických smluv (vzor: Svazek 2_Příloha č. 4a a Svazek 2_Příloha č. 4b – nemusí být součástí nabídky, přílohy jsou pouze informativní), nových účastnických smluv. Dále úprava podmínek týkajících se poskytování dodávek zboží dodavatelem zadavateli. Předpokládané množství a parametry zboží jsou stanoveny dle požadavků Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací, viz Svazek 1_Příloha č. 4a a Svazek 1_Příloha č. 4b.. Množství je orientační (v závislosti na skutečné potřebě) a není závazné. Odběr menšího nebo většího množství není důvodem k penalizaci. Konkrétní požadované množství a druh pro každou organizaci, bude objednán příslušnou organizací. VZ0038981P18V00134056 Z2018-0026946/2018DodávkyOtevřené řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)23.01.20182 904 598,45 Kč s DPH, 2 400 494,6 Kč bez DPH, 504 103,85 Kč hodnota DPH24.01.2018NeAno
Další údaje
16.02.2018 09:0016.02.2018 09:00Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 s požadavkem na poskytování náhradního plnění 1Zadáno1 345 361,25 Kč s DPH, 1 111 868,8 Kč bez DPH, 233 492,45 Kč hodnota DPH20.04.201816.02.2018 09:0016.02.2018 09:00Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 bez požadavku na poskytování náhradního plnění2Zadáno1 559 237,2 Kč s DPH, 1 288 625,8 Kč bez DPH, 270 611,4 Kč hodnota DPH20.04.201816.02.2018 09:0016.02.2018 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Martina Jurečková+420 585 508 282m.jureckova@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Informace o veřejném certifikátu
VZ0038981 - Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020.crt
22.01.2018 13:46:33470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Část zakázky
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
27791661
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
CZ
1 111 868,8 Kč bez DPH
1. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 s požadavkem na poskytování náhradního plnění
Ano
Ne
Ne
27687660
MONIT plus, s.r.o.
CZ
1 367 985,96 Kč bez DPH
1. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 s požadavkem na poskytování náhradního plnění
Ne
Ne
Ne
62502034
BÜROPROFI s.r.o.
CZ
1 812 680 Kč bez DPH
2. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 bez požadavku na poskytování náhradního plnění
Ne
Ne
Ne
27791661
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
CZ
1 288 625,8 Kč bez DPH
2. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 bez požadavku na poskytování náhradního plnění
Ano
Ne
Ne
26900467
OFFICE SYSTEM s.r.o.
CZ
1 691 666 Kč bez DPH
2. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 bez požadavku na poskytování náhradního plnění
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Část zakázky
27791661
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
CZ
1. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 s požadavkem na poskytování náhradního plnění
27791661
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
CZ
2. Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020 bez požadavku na poskytování náhradního plnění
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
27771351 ASTRA Office s.r.o. Česká republika ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 27791661
1 záznam


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu