Přihlášení
Obec JirnyBrandýská 9, 25090 Jirny - Jirny, Česká republika00240257
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0015616: Sběr, přeprava odstranění odpadu 2017/18 - Jirny
Základní údaje
Sběr, přeprava odstranění odpadu 2017/18 - JirnyKomunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce objednatele při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu č. 185/2001 Sb., s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpadem podobným odpadu komunálnímu se rozumí odpad takto zařazený podle Katalogu odpadů, z činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které na základě písemné smlouvy s objednatelem využívají systému zavedeného objednatelem pro nakládání s komunálním odpadem. Hodnocení nabídek bude provedeno: podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za roky 2017 a 2018 celkem.VZ0015616P16V00114264 905110002SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)05.09.2016NeNe
Další údaje
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:00
Kontaktní osoba
Admin Adminobec.jirny@jirny.cz
Zastupující osoba
Ing. Petr Šiška+420 608 322 525+420 608 322 525siskapetr@seznam.cz
Zadavatel
Z0000342Obec JirnyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00240257


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.6-39-g29ed59dV provozu