Přihlášení
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0008/17: Územní studie Komořany
Základní údaje
Územní studie KomořanyPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie Komořany, MČ Praha 12 (k. ú. Komořany, Modřany a Cholupice) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie (návrhu k "projednání") do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Průběžné konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracovávání studie. Spolupráce při veřejném jednání nad zpracovanou studií (1 – 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele. Zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování. Zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu o jeden měsíc zkrátit či prodloužit v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování.OUR/MZ/0008/17P17V00132915 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuVeřejná výzva k podání nabídkyNeukončenaNe (veřejná zakázka)19.12.201719.12.2017NeNe
Další údaje
26.01.2018 09:0026.01.2018 09:10
Kontaktní osoba
Ing. Ing. Marek Pecháčekpořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací+420 236 004 843Marek.Pechacek@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálovápořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - 9364:9365MV provozu