Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0008/17: Územní studie Komořany
Základní údaje
Územní studie KomořanyPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie Komořany, MČ Praha 12 (k. ú. Komořany, Modřany a Cholupice) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie (návrhu k "projednání") do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Průběžné konzultace se zadavatelem (pořizovatelem) během zpracovávání studie. Spolupráce při veřejném jednání nad zpracovanou studií (1 – 2 dny) a účast na případných dohodovacích jednáních dle požadavků zadavatele. Zpracování čistopisu ve lhůtě do 2 měsíců od doručení výzvy zadavatele k vypracování. Zadavatel je oprávněn lhůtu k odevzdání čistopisu o jeden měsíc zkrátit či prodloužit v závislosti na rozsahu požadavků na zpracování.OUR/MZ/0008/17P17V00132915 OUR/MZ/0008/17SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuVeřejná výzva k podání nabídkyZadánaNe (veřejná zakázka)19.12.20171 914 220 Kč s DPH, 1 582 000 Kč bez DPH, 332 220 Kč hodnota DPH21.02.201819.12.2017NeNe
Další údaje
26.01.2018 09:0026.01.2018 09:10
Kontaktní osoba
Ing. Ing. Marek Pecháčekpořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací+420 236 004 843Marek.Pechacek@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálovápořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
63987309
UNIT architekti s.r.o.
CZ
1 914 220 Kč s DPH, 1 582 000 Kč bez DPH, 332 220 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
42575176
Ing.Arch. František Novotný - atelier FNA
CZ
1 815 000 Kč s DPH, 1 500 000 Kč bez DPH, 315 000 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
25626825
Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o.
CZ
1 694 000 Kč s DPH, 1 400 000 Kč bez DPH, 294 000 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
29146429
VYŠEHRAD atelier s.r.o.
CZ
1 694 000 Kč s DPH, 1 400 000 Kč bez DPH, 294 000 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26145359
CMC architects, a.s.
CZ
2 178 000 Kč s DPH, 1 800 000 Kč bez DPH, 378 000 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
70735352
Ing.arch. Tuček Ondřej
CZ
1 439 900 Kč s DPH, 1 190 000 Kč bez DPH, 249 900 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
24281247
Jiran a partner architekti s.r.o.
CZ
1 361 250 Kč s DPH, 1 125 000 Kč bez DPH, 236 250 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
73580872
Ing. Eduard Žaluda
CZ
2 178 000 Kč s DPH, 1 800 000 Kč bez DPH, 378 000 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
88009866
Ing.arch. Lukáš Grasse
CZ
1 996 500 Kč s DPH, 1 650 000 Kč bez DPH, 346 500 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26143968
AHK architekti, s.r.o.
CZ
2 165 900 Kč s DPH, 1 790 000 Kč bez DPH, 375 900 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
63987309
UNIT architekti s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-13-g638bb047V provozu