Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OCP/OR/0001/18: Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves
Základní údaje
Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - BřeziněvesProvozování sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves - předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.OCP/OR/0001/18P18V00133587 F2018-011545SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)11.01.20184 238 342,35 Kč s DPH, 3 593 197 Kč bez DPH, 645 145,35 Kč hodnota DPH04.04.201811.01.2018NeNe
Další údaje
30.01.2018 09:0030.01.2018 09:15
Kontaktní osoba
Anna KulhánkováAnna.Kulhankova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
45809712
FCC Česká republika, s.r.o.
CZ
3 593 197 Kč bez DPH, 4 238 342,35 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
45809712
FCC Česká republika, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-13-g638bb047V provozu